Search Results: lukio

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. Lukiossa aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut – ylemmän korkeakoulututkinnon; – yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015