Hakutulokset: lukio

Asuminen [sivu]

Opiskelija-asunnot Opiskelija-asunto on turvallinen ja kohtuuhintainen vaihtoehto asumiseen opiskelupaikkakunnalla. Opiskelija-asuntokohteet sijaitsevat oppilaitosten läheisyydessä tai hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä niistä. Opiskelija-asuntosäätiöt tai -yhtiöt ovat opiskelijajärjestöjen ja/tai kaupunkien hallinnoimia voittoa…

Opetusharjoittelu [sivu]

…voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin. Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluu neljä opetusharjoittelua, jotka suoritetaan pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa eli Joensuun normaalikoulussa. Joensuussa kolme normaalikoulun toimipistettä: joista…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…aineopinnot (60 op) suomen kielessä perus- ja aineopinnot (60 op) kirjallisuudessa lukion ja aikuislukion opettajalla lisäksi syventävät opinnot joko suomen kielessä tai kirjallisuudessa opettajan pedagogiset opinnot (60 op) S2 -opettajan…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä 6) aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusope- tuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…op Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Elämänkatsomustieto on perusasteella ja lukiossa opetettava katsomusaine. Oppiaineena se on tarkoitettu uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille ja niille uskontokuntiin kuuluville oppilaille, joille ei ole järjestetty…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…0294 45 2037 http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu Elämänkatsomustieto 26 op/35 op Vastuuyksikkö: soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hakukohteen kuvaus Elämänkatsomustieto on perusasteella ja lukiossa opetettava katsomusaine. Oppiaineena se on tarkoitettu uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille…

2018_Ammattinimikkeitä_HUM [pdf]

…S2-opettaja tuntiopettaja tutkimusapulainen uutistoimittaja äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori äidinkielen (tunti)opettaja Ammattinimikkeet, vastavalmistuneilla 2011-2017 | Työllistymiskyselyt 2012-2018 Venäjän kieli englannin ja venäjän lehtori (lukio ja perusopetus) Maakuntajohtajan sihteeri mamu-opettaja projektikoordinaattori sivutoiminen…