Search Results: opintojen-keskeyttaminen

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…-tutkielman arvolause ei vaikuta syventävien opintojen arvosanaan. Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (27 §). 8.6 Aiemmin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemi- nen Opintojen hyväksilukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksi-… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…lukukaudessa (http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen). Opintojen suoritusjärjestys Kauppatieteiden kandidaatin opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritellyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy henkilökohtai- sessa opintosuunnitelmassa. Myös… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…HOPS-ohjaus Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:n. HOPS on opintojen suunnittelun väline, jonka tavoitteena on auttaa opiske- lijaa hahmottamaan opintojen kokonaisuus sisällöllisesti, ajallisesti ja suoritustavoiltaan. OpintojenContinue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…muiden tiedekuntien opintojaksot  erityispedagogiikan oppiaineen järjestämät erityiskurssit Näiden opintojen hyväksilukemisesta monialaisten opintojen valinnaisiin opintoihin sovitaan aina monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien opintojen opintoneuvonnasta vastaa amanuenssi… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ei vaikuta syventävien opintojen arvosanaan. Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (50 §). 8.6 AIEMMIN TAI MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Opintojen hyväksilukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksiluet- tavilla opinnoilla tarkoitetaan… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…tutkimushenkilöstön yhteystiedot: http://www.uef.fi/web/hum/yhteystiedot http://www.uef.fi/yhteystiedot/joensuu http://www.uef.fi/web/hum/yhteystiedot/hallinto-ja-toimistohenkilosto http://www.uef.fi/web/hum/yhteystiedot 14 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto 3 Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on, että opis- kelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…yhteensä 16 op:n verran. HUOM! Syventävien opintojen valinnaisiin opintoihin hyväksytään alla olevien opintojaksojen lisäksi käännöstieteen menetelmäopintojen, tulkkauksen erikoistumisopintojen ja käännöstek- nologian erikoistumisopintojen moduuleihin sisältyviä opintojaksoja, yleisen kielitieteen opinto- jaksoja tai… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018