Search Results: plagiaatintunnistus

Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa [pdf]

Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja lisensiaatintutkimuksista on erillinen ohje. Opettaja… Continue Reading Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja lisensiaatintutkimuksista on erillinen ohje. Opettaja… Continue Reading FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE

FILO Teologia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…epäily plagioinnista. Myös aiemmin hyväksytty opinnäyte tai opintosuoritus voidaan jälkikäteen tarkastaa järjestelmässä. Ks. ohjeet: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus 44 Filosofinen tiedekunta // Teologian osasto www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2015-2016

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…epäily plagioinnista. Myös aiemmin hyväksytty opinnäyte tai opintosuoritus voidaan jälkikäteen tarkastaa järjestelmässä. Ks. ohjeet: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet http://www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus http://www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 42 Filosofinen tiedekunta… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yli- opiston hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 §). 6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää,… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuk- sessa Rehtorin 18.12.2014 allekirjoittaman päätöksen mukaan Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöille sekä lisensiaatintutkimuksille ja väi- töskirjoille tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen sähköistä plagiaatintunnistusjärjes-… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016

kapsy_2018-2019 [pdf]

…määräaikaisesta erottamisesta yli- opiston hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 §). 6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa… Continue Reading kapsy_2018-2019

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…§). 6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käy- töstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018