Search Results: plagiaatintunnistus

Opinnäytteet [Student Book Search Tag]

…Tutkielma Plagiaatintunnistus Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa (pdf) Dekaanin päätös plagiaatintunnistuksen käytöstä filosofisessa tiedekunnassa (pdf) Kandidaatintutkielma Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa (pdf), liite kypsyysnäytteen kieli (pdf) Opinnäytetöiden arviointikriteerit (pdf) Kandidaatintutkielman arviointilomake… Continue Reading Opinnäytteet

Opinnäytetyön tarkastus [Student Book Search Tag]

…Opinnäytetyön alkuperäisyyden tarkastus Moodlessa Turnitin-ohjelmalla ohjausvaiheessa (avaa ohje) Palauta opinnäytetyösi plagiaatintunnistukseen Moodlessa työsi ohjaajalle. Ohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraporttisi ja antaa sähköpostiviestissä luvan työn jättämisestä virallisesti tarkastettavaksi Asiointipalvelun kautta. Opiskelija jättää opinnäytetyön… Continue Reading Opinnäytetyön tarkastus

Opintojohtosääntö [Student Book Search Tag]

…tutustua arvostelun perusteisiin. Päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi sähköisesti. Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. 37 § Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan… Continue Reading Opintojohtosääntö

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [Student Book Search Tag]

…(1.8.2017) Pro gradu -tutkielma/syventävien opintojen opinnäytetyöprosessi (1.8.2017) Tutkintotodistussuositukset (1.8.2016) Opetuksen ja opiskel​un​ eettiset ohjeet​ (31.12.2015) ​ Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö ​(18.12.2014) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvaus ​(22.12.2015)​ Ohje opiskelijoiden rikostaustaotteista (14.11.2013) Yliopiston ohjeet… Continue Reading Opiskelua koskevat lait ja säädökset

Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa [pdf]

Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja… Continue Reading Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja lisensiaatintutkimuksista on erillinen ohje. Opettaja… Continue Reading FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE