Hakutulokset: plagiaatintunnistus

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…voi harkintansa mukaan ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. (Opintojohtosääntö 45 §) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. (Opintojohtosääntö 45 §) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastuksessa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistusContinue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tiede- kunnan kaikille yhteiset https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx Terveystieteiden tiedekunta // UEF 89 Kun tarkastajien lausun- not ovat tulleet, saat järjes- telmästä pyynnön antaa vastaus tarkastajien lau- suntoon ja… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019

Opinnäytetyöprosessin ohjeet [pdf]

…On suositeltavaa käyttää Turnitin – plagiaatintunnistusjärjestelmää jo työn varsinaisessa kirjoitusvaiheessa apuna mm. viitteiden oikeaan käyttöön. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö (Moodle) plagiaatintunnistus-ohjelman käyttöön (Erilliset ohjeet) Antavat opiskelijalle luvan lähettää lopullinen2 opinnäytetyö tarkastukseen. Valmistelevat… Continue Reading Opinnäytetyöprosessin ohjeet

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…neta, eikä 15.6.-15.8. vä- listä aikaa.  Lausunto ja arvosanaesi- tys toimitetaan virkaili- jalle sähköpostitse (LLopinnayte@uef.fi) pdf- tiedostona. https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Terveystieteiden tiedekunta // UEF… Continue Reading Hammaslääketieteen opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2019-20 [sivu]

…kurinpitomenettelyä varten. (Opintojohtosääntö 45 §) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastuksessa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2019-20