Search Results: plagiaatintunnistus

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja lisensiaatintutkimuksista on erillinen ohje. Opettaja… Continue Reading FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastuksessa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia opiskelijoita. Jos kuitenkin herää perusteltu… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…opiskelijoita koskeviin häirintätilanteisiin. Kamussa on lisätietoa epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä. Etiikka Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet ovat Kamussa. Plagiointi ja vilppi opinnoissa Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…33 §) Plagiaatintunnistus Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. (Opintojohtosääntö 36 §) Kamussa on ohjeet sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitinin käytöstä…. Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. (Opintojohtosääntö 36 §) Kamussa on ohjeet sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitinin käytöstä. Filosofisen tiedekunnan ohjeet ja lomakkeet… Continue Reading Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastuksessa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia opiskelijoita. Jos kuitenkin herää perusteltu epäily plagioinnista… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…Arvosana 1 vastaa arvosanaa hyväksytty. Hyväksytyn suorituksen vähimmäisvaatimukset määritellään opetussuunnitelmassa. (Opintojohtosääntö 33 §) Plagiaatintunnistus Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opiskelija vastaa opinnäytteensä… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [Student Book Search Tag]

…yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. (Opintojohtosääntö 36 §) Kamussa on ohjeet sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitinin käytöstä. Filosofisen tiedekunnan ohjeet ja lomakkeet Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa… Continue Reading Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…vilppi opinnoissa Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastuksessa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia opiskelijoita. Jos kuitenkin… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020