Hakutulokset: plagiaatintunnistus

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tiede- kunnan kaikille yhteiset https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx Terveystieteiden tiedekunta // UEF 89 Kun tarkastajien lausun- not ovat tulleet, saat järjes- telmästä pyynnön antaa vastaus tarkastajien lau- suntoon ja…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…neta, eikä 15.6.-15.8. vä- listä aikaa.  Lausunto ja arvosanaesi- tys toimitetaan virkaili- jalle sähköpostitse (LLopinnayte@uef.fi) pdf- tiedostona. https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Terveystieteiden tiedekunta // UEF…

Opinnäytetyöprosessin ohjeet [pdf]

…On suositeltavaa käyttää Turnitin – plagiaatintunnistusjärjestelmää jo työn varsinaisessa kirjoitusvaiheessa apuna mm. viitteiden oikeaan käyttöön. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö (Moodle) plagiaatintunnistus-ohjelman käyttöön (Erilliset ohjeet) Antavat opiskelijalle luvan lähettää lopullinen2 opinnäytetyö tarkastukseen. Valmistelevat…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…määräaikaisesta erottamisesta yli- opiston hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 §). 6.1.2 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…opetuksesta vastaavan yksikön johtaja, voi harkintansa mukaan ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. (Opintojohtosääntö 45 §) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää…

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…voi harkintansa mukaan ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. (Opintojohtosääntö 45 §) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden…

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…vastaavan yksikön johtaja, voi harkintansa mukaan ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. (Opintojohtosääntö 45 §) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan…

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…45 §) Dekaani tai opetuksesta vastaavan yksikön johtaja, voi harkintansa mukaan ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. (Opintojohtosääntö 45 §) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käy- töstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee…