Gustaf B. Thordénin Karjalan Lahjarahasto apurahailmoitus

15.11.2018 Yleinen

Vuonna 1941 perustettu Säätiö Gustaf B. Thordénin Karjalan Lahjarahasto tukee Itä-Suomen

yliopiston Joensuun kampuksen opiskelijoita myöntämällä vuosittain 1–2 apurahaa. Vuosittainen päätettävä apuraha on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Itä-Suomen yliopisto julistaa haettavaksi apurahan Pohjois-Karjalasta kotoisin olevalle opiskelijalle tutkimustyön tekemistä tai tohtorin tutkinnon suorittamista varten. Tutkimusaiheena tai suoritettavana tutkintona kysymykseen tulevat Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kaikki tieteenalat. Apurahaa voivat hakea Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella jatko-opintoja suorittavat. Apurahan saajan edellytetään ainakin osittain tekevän tutkimusta päätoimisesti.

Vapaamuotoiset hakemukset työ- ja tutkimussuunnitelmineen sekä mahdollisine lausuntoineen pyydetään toimittamaan perjantaihin 14.12.2018 mennessä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kirjaamoon, kirjaamo [at] uef.fi tai osoitteella PL 111, 80101 Joensuu.

Ehdotuksen apurahan saajista tekee Itä-Suomen yliopisto ja stipendinsaajista päättää Säätiö Gustaf B. Thordénin Karjalan Lahjarahaston hallitus. Päätös tehdään hallituksen kokouksessa helmikuun alussa 2019.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Arto Pohjamo, arto.pohjamo [at] kolumbus.fi, puhelin 0400 448 035.

Takaisin