Search Results: aiemmin-vaihdossa-olleet

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

aiemmin suoritettujen opintojen korvaavuuksista ja muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä opintoihin. Korvaaminen tarkoittaa tutkintorakenteessa pakollisena olevan opintojakson korvaamista aiemmin suoritetulla opintojaksolla. Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintoon… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Border Crossings -maisteriohjelma) (tieto päivitetty 6.3.2020, aiemmin: amanuenssi Jarmo Romppanen) Kuopion kampus: amanuenssi Satu Maarit Huuskonen (tieto päivitetty 6.3.2020, aiemmin: amanuenssi Katja Lötjönen), amanuenssi Ella Koistinen (yhteiskuntapolitiikan sivuaineopinnot Kuopion kampuksella,… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Biologia Samrt Start -opas [pdf]

…päivität HOPSin samalla, kun laadit FM-tutkintoon suuntaavan HOPSin. HOPSia tehdessä huomioidaan opiskelijan aiemmat opinnot, jotka pyritään pääsääntöisesti lukemaan hyväksi LuK-tutkintoon. Opintojaksojen mahdolliset korvaavuudet tulee hyväk- syttää laitoksen AHOT (aiemmin hankitun… Continue Reading Biologia Samrt Start -opas