Hakutulokset: akateemisen-opiskelun-taidot

Akateemisen opiskelun taidot [sivu]

opiskeluun ja opintojen suunnitteluun Itä-Suomen yliopistossa? Muun muassa näihin teemoihin perehdytään Akateemisen opiskelun taidot -opintojaksolla (8031001, 2 op). Akateemisen opiskelun taidot -opintojakso toteutetaan seuraavan kerran syyslukukaudella 2019. Opintojakson luennot järjestetään…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…jotka mahdollistavat lähi- ja etä- opiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulu- tuksen tavoitteista ja tasosta tinkimättä. Näitä ovat mm. opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritus- ja arviointitavat:  Kuulustelut/arviointi: etätentit,…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…Opintojakso Lyhenne OP 8026510 Hammaslääketieteen tiedonhaku THHA 1 4432020 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet (Verkkokurssi) KTH 2 8031001 Akateemisen opiskelun taidot (Verkkokurssi) AOT 2 8014251 Latinan peruskurssi LAP 2 4437010 Tutustuminen kliiniseen…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…saa hakea muutosta valittamalla. Tutustu myös yliopistossa laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 5.4.5 Opintojen porrastusjärjestelmä (Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 28.2.2018. Voimaan 1.8.2018 alkaen.) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas [sivu]

JOHDANTO Tämä opinto-opas on tarkoitettu hoitotieteen pääaineen opiskelijoille. Ohjeita opiskelun tueksi löytyy kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille tarkoitetusta Kamun Opiskelijan käsikirjasta, johon on koottuna yleistä tietoa opiskelusta yliopistossa. Kamun Uudelle opiskelijalle…

Vaihto-opiskelun UKK eli usein kysytyt kysymykset [sivu]

…karttuu ja kulttuurienvälisen viestinnän taidot kehittyvät. Vaihdossa ollessa saa uusia ystäviä, kokemuksia ja itsevarmuutta sekä tutustuu toisenlaiseen kulttuuriin. Miten vaihdon suunnitteleminen kannattaa aloittaa? Voit alkaa suunnitella vaihtoasi miettimällä esim. seuraavia…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…oppiaineeseen, esim. o 2110021 Työelämään suuntaavat opinnot 1–10 op, o 8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op, o 8031001 Akateemisen opiskelun taidot 2 op, o oppiaineiden järjestämät täydentävät kieliopinnot,…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…ja opetuspalvelut tarjoaa opiskelunsa aloittaville opiskelijoille koulutusta opiskelemisen taidoissa (Akateemisen opiskelun taidot (2 op) opintojakso) sekä tieto‐ ja viestintätekniikan käytössä. Koulutusohjelmat tarjoavat myös omia akateemiseen opiskeluun liittyviä opintojaksoja tai info‐tilaisuuksia….