Search Results: kirjallisen-tyon-ohje

Opinnäytetyön tarkastus [Student Book Search Tag]

ohjeita: Filosofisen tiedekunnan opinnäytetyön hyväksyntäohjeet Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit (pdf) Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinnäytetyön hyväksyntäohjeet Pro gradu -tutkielman valmistuttua Opiskelija palauttaa opinnäytetyön ohjaajalle plagiaatintunnistukseen Moodlessa. Yliopistossa valmistuville… Continue Reading Opinnäytetyön tarkastus

Opintojohtosääntö [Student Book Search Tag]

…millä kielillä tutkintoja voidaan suorittaa. Tiedekunnan opetussuunnitelma sisältää tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ja kaikille tutkinto-ohjelmille yhteiset määräykset. Jokaisesta tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelma, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Kehittämisessä hyödynnetään opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja… Continue Reading Opintojohtosääntö

Opintoyhteisöt [Student Book Search Tag]

Opintoyhteisö on tietyn laitoksen, yksikön, pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille muodostettu yhteisö, jossa tiedotetaan heille kohdennettua tietoa. Tässä Kamu käsikirjassa on kaikille yhteinen, julkinen ohjeistus ja opintoyhteisöissä niitä tarkennetaan tarvittaessa. Tällaisia… Continue Reading Opintoyhteisöt

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…alojen opiskelijoille on laadittu omat kirjoitusohjeet, joihin liittyy kaksi mallitutkielmaa – http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet ) • Kirjasto Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx ja opiskelijalle KAMUsta: https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi: https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luominen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…lijoille on laadittu omat kirjoitusohjeet, joihin liittyy kaksi mallitutkielmaa – http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet ) • Kirjasto Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastus- prosessi/Sivut/etusivu.aspx ja opiskelijalle KAMUsta: https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi: https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luomi-… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…• Kirjasto Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastuspro- sessi/Sivut/etusivu.aspx ja opiskelijalle KAMUsta: https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi: https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luominen Tiedosto nimetään opiskelijan nimen ja vuosiluvun mukaan (Sukunimi Etunimi20XX). Tarkemmat opinnäytetyön ohjeet… Continue Reading Hammaslääketieteen opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…(pdf) Kielikeskuksen laatima kirjoitusohje lääketieteen alan opiskelijoille (pdf) Raportin kirjoitusohje (pdf) Kielikeskuksen ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittamisesta Kielikeskuksen ohjeet harjoitusaineesta (HUOM! Koskee vain ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneita) Terveystieteiden tiedekunnan opinnäytetyöohjeet Tiedekunnan… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020