Hakutulokset: opiskelun-etiikka

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…jotka mahdollistavat lähi- ja etä- opiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulu- tuksen tavoitteista ja tasosta tinkimättä. Näitä ovat mm. opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritus- ja arviointitavat:  Kuulustelut/arviointi: etätentit,…

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

opiskelun korkeaa laatua ja yliopistotoiminnan luotettavuutta. Koko yliopistoyhteisön etu on, että hyvän tieteelliseen käytännön periaatteita noudatetaan. Sitoutumisen hyvään tieteelliseen käytäntöön tulee näkyä kaikessa toiminnassa. Opettajalle Opettajan tulee noudattaa opetuksessa hyvän…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opiskelija saa neuvontaa ainakin seuraavissa asioissa:  tutkinnon tavoitteet, rakenne ja suoritusaika.  aineyhdistelmät (sivuainevaihtoehdot, vapaasti valittavat ja valinnaiset kurs- sit)  opiskelukäytännöt, opiskelun etiikka, esteetön opiskelu ja muu opiskelijan…

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

…Avoimessa yliopistossa: Kaukaa viisaaksi! Video Avoimen yliopiston opintotarjonnasta. Opiskelun etiikka Yliopisto-opiskeluissa tulee ottaa aina huomioon eettinen opiskelu, hyvä tieteellinen käytäntö, sen loukkaukset ja opiskelijan tekijänoikeudet. Eettisen opiskelun periaatteet ja oppiaineen…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

pysyväismääräykset 2013 (pdf) OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Johtosääntö Opiskelua ja opetusta Itä-Suomen yliopistossa ohjaa opintojohtosääntö. Uusi opintojohtosääntö tulee voimaan 1.8.2019. Siihen saakka noudatetaan tutkintosääntöä. Etiikka Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…etnomusikologia, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus, taiteensosiologia käsityönopettajakoulutus; käsityömuotoilun maisteriohjelma luokanopettajakoulutus läntinen teologia, pääaineet: eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia, uskonnonpedagogiikka, uskontotiede opinto-ohjaajan koulutus; ohjausalan maisteriopinnot ortodoksinen teologia, pääaineet: eksegetiikka,…