Hakutulokset: opiskelun-etiikka

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…jotka mahdollistavat lähi- ja etä- opiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulu- tuksen tavoitteista ja tasosta tinkimättä. Näitä ovat mm. opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritus- ja arviointitavat:  Kuulustelut/arviointi: etätentit,…

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

opiskelun korkeaa laatua ja yliopistotoiminnan luotettavuutta. Koko yliopistoyhteisön etu on, että hyvän tieteelliseen käytännön periaatteita noudatetaan. Sitoutumisen hyvään tieteelliseen käytäntöön tulee näkyä kaikessa toiminnassa. Opettajalle Opettajan tulee noudattaa opetuksessa hyvän…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opiskelija saa neuvontaa ainakin seuraavissa asioissa:  tutkinnon tavoitteet, rakenne ja suoritusaika.  aineyhdistelmät (sivuainevaihtoehdot, vapaasti valittavat ja valinnaiset kurs- sit)  opiskelukäytännöt, opiskelun etiikka, esteetön opiskelu ja muu opiskelijan…

Tietoa yliopisto-opiskelusta [sivu]

…yliopiston esittelyssä (diat, 5:60) Opiskelu ja sivuaineet Avoimessa yliopistossa Tietoa opiskelemisesta sekä sivuainaopinnoista Avoimessa yliopistossa Kaukaa viisaaksi! Video Avoimen yliopiston opintotarjonnasta. Opiskelun etiikka OPISKELUN KIELLETYT AINEET osion keskeisiä asioita ovat…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sektoreille. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma muodostuu laaja-alaisesta terveyden edistämisen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisen mukaisista maisteriopinnoista. Kandidaattivaiheen opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko- opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…tutustut yliopisto-opiskeluun ja -elämään monipuolisesti: opiskelijan muistilista ensitieto kampuksesta ensitieto opiskelusta tärkeät paikat ja palvelut pieni kertaustesti yliopisto-opiskelun tärkeistä asioista ja muuta tärkeää. Opintosi käynnistyvät jouhevasti, kun tutustut ennakkomateriaaliin ennen…

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

…on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole yliopistossa sallittuja (ks. opiskelun etiikka). Opiskelijan tulee myös käyttäytyä…