Hakutulokset: tiedonhaku

Tiedonhakutaidot [sivu]

Tiedonhaun opintojaksot ja tiedonhaun tuen löydät kirjaston sivuilta: Tietoaineiston tieteenaloittain Tiedonhaun opetus  …

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku– sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin- tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. Metodiopinnot 10 op 5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sivuaineessa perus- ja aineopinnot (60 op). 3. Kieli- ja viestintäopinnot, yhteensä 10 op (toinen kotimainen kieli 3 op, vieras kieli 2 op ja viestintä 4 op, Biologian tiedonhaku 1 op)….

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…op) 2121242 Suomen kielen kandidaattiseminaari (3 op) 8020220 Suomen kielen tiedonhaku (1 op) 2121210 Suomen kielen kandidaatintutkielma (6 op) Kypsyysnäyte HuK op, yksi seuraavista 2110031 Kypsyysnäyte suomeksi (HuK) 110033 Kypsyysnäyte…

Autamme sinua onnistumaan tiedonhaussa! Varaa aika ohjaukseen tai tule Neuvolaan [uutinen]

Oletko tekemässä tutkimusta, kandi-, opinnäyte- tai väitöskirjatyötä ja tarvitset syventämistä tiedonhakuun? Varaa aika tietoasiantuntijalle -palvelu on maksutonta (enintään 1 tunti) henkilökohtaista opastusta UEFin opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä KYSin henkilökunnalle. Voit…

Yliopiston kirjasto [sivu]

…kirjoja ja lehtiä sekä tietokantoja tiedonhakuun. Tiedot kirjaston painetuista ja elektronisista aineistoista ovat UEF-Finnassa – kurssikirjat, muut kirjat, lehdet, tietokannat, lainojen uusinta, varaukset, etäkäyttö ja paljon muuta. Kirjaston kokoelmat ovat…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…taito farmasian opiskelijoille 1,5 – ruotsin suullinen taito farmasian opiskelijoille 1,5 8020140 Farmasian tiedonhaku 2 4214498 Tieteellinen kirjoittaminen 1 Perusopinnot (34/35 op) 1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin, Eriytyvä ohjelma FA1/PR1 Kuopio (ORI…