Hakutulokset: tiedonhaku

Tiedonhakutaidot [sivu]

Tiedonhaun opintojaksot ja tiedonhaun tuen löydät kirjaston sivuilta: Tietoaineiston tieteenaloittain Tiedonhaun opetus  …

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku– sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin- tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. Metodiopinnot 10 op 5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sivuaineessa perus- ja aineopinnot (60 op). 3. Kieli- ja viestintäopinnot, yhteensä 10 op (toinen kotimainen kieli 3 op, vieras kieli 2 op ja viestintä 4 op, Biologian tiedonhaku 1 op)….

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…op) 2121242 Suomen kielen kandidaattiseminaari (3 op) 8020220 Suomen kielen tiedonhaku (1 op) 2121210 Suomen kielen kandidaatintutkielma (6 op) Kypsyysnäyte HuK op, yksi seuraavista 2110031 Kypsyysnäyte suomeksi (HuK) 110033 Kypsyysnäyte…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…haku. HuK-tutkinto, aineenopettaja Opinnot Sisältö Laajuus (op) Aloitusopinnot Orientaatio yliopisto-opiskeluun, Hops, Histo- rian tiedonhaku sekä Tieto- ja viestintätek- niikka opiskelun tukena 5 Pääaineen opinnot Historian perusopinnot sekä Suomen historian tai…

Yliopiston kirjasto [sivu]

…kirjoja ja lehtiä sekä tietokantoja tiedonhakuun. Tiedot kirjaston painetuista ja elektronisista aineistoista ovat UEF-Finnassa – kurssikirjat, muut kirjat, lehdet, tietokannat, lainojen uusinta, varaukset, etäkäyttö ja paljon muuta. Kirjaston kokoelmat ovat…

Autamme sinua onnistumaan tiedonhaussa! Varaa aika ohjaukseen tai tule Neuvolaan [uutinen]

Oletko tekemässä tutkimusta, kandi-, opinnäyte- tai väitöskirjatyötä ja tarvitset syventämistä tiedonhakuun? Varaa aika tietoasiantuntijalle -palvelu on maksutonta (enintään 1 tunti) henkilökohtaista opastusta UEFin opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä KYSin henkilökunnalle. Voit…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

tiedonhaku 1 op 3622230 Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot 3 op Hoitotyön johtamisen suuntaavat opinnot 25 op Moduuli Hoitotyön johtamisen asiantuntijuus 4311011 Hoitotyön johtamisen taustateoriat 5 op 4311010 Vetovoimaisen organisaation…

Urasuunnitteluryhmä [sivu]

…pienryhmässä, itsearviointitehtävät ja omatoiminen tiedonhaku. Pienryhmien ohjaajina toimivat opinto-ohjaajakoulutuksen ja sosiaalipsykologian opiskelijat. Oppimateriaalit: Pienryhmässä jaettava materiaali Arvosteluperusteet: Osallistuminen pienryhmän tapaamisiin ja aktivoivien välitehtävien tekeminen Ajankohta: Pienryhmiä pyritään järjestämään tarpeen mukaan…