Search Results: tiedonhaku

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Policy 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 801030) Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku– sekä puhe- ja kirjoitus- viestinnän opintojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. Metodiopinnot 13 op…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…8020020 Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku– sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin- tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. Metodiopinnot 10 op 5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta-…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…and En- vironmental Policy and Law 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010306) 8020020 Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku– sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin- tojaksot suoritetaan rinnakkain…

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku– sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin- tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. Metodiopinnot 10 op 5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…+ 25 op). 3. Kieli- ja viestintäopinnot, yhteensä 10 op (toinen kotimainen kieli (3 op), vie- ras kieli (2 op) ja viestintä (4 op), Biologian tiedonhaku (1 op). 4. Metodiopinnot,…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…aineopinnot (60 op). 3. Kieli- ja viestintäopinnot, yhteensä 10 op (toinen kotimainen kieli 3 op, vieras kieli 2 op ja viestintä 4 op, Biologian tiedonhaku 1 op). 4. Metodiopinnot, yhteensä…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…aineopinnot (60 op). 3. Kieli- ja viestintäopinnot, yhteensä 10 op (toinen kotimainen kieli 3 op, vieras kieli 2 op ja viestintä 4 op, Biologian tiedonhaku 1 op). 4. Metodiopinnot, yhteensä…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…op), Biologian tiedonhaku (1 op). 4. Metodiopinnot, yhteensä vähintään 10 op (Kemian perusteet 6 op sekä Tilastotie- dettä 4op: joko 3710113:B Tilastomenetelmien perusteita ympäristö- ja biotieteili- jöille 4 op tai…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…3121001 HOPS-työskentely kandidaatin tutkinnossa 1 op 1 op Kieli- ja viestintäopinnot 9 op 9 op 8024000 Biologian tiedonhaku 1 op 1op 3121007 Biostatistiikka I 4 op 4 op 3121005 Kemiaa…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

tiedonhaku 1 op 1op 3622210 Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta* 2 op 2 op 3622211 Tilastolliset mallit ja testaus* 2 op 2 op 3121008 Biologin urakurssi 3 op 3 op…