Search Results: tiedonhaku

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…8020020 Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku– sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin- tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. Metodiopinnot 10 op 5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta-… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku– sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin- tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. Metodiopinnot 10 op 5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille… Continue Reading yhka_2018-2019