Search Results: vr-en

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…ja muiden oikeudellisten päätösten tekemiseen. Ympäristöoikeuden opinnot aloitetaan opintojaksolla Ympäristöoikeuden perusteet. Ympäristöoikeuden perusopintokokonaisuuteen (25 op) kuuluvat opintojaksot on määritelty, joten kokonaisuusmerkinnän saaminen edellyttää juuri näiden opintojaksojen suorittamista. Perusopintojen jälkeen osaamista… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…keskeiset periaatteet ymmärtää tieteellisen asiantuntemuksensa ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen. Tutkintoon sisältyvien opintojen ohjeellinen ajoittuminen on esitelty historia- ja maantieteiden laitoksen opintoyhteisössä. Tutkintoon kuuluvien opintokokonaisuuksien ja niiden sisältöjen tarkempi esittely WebOodissa… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Kielikeskuksen laatima kirjoitusohje lääketieteen alan opiskelijoille [pdf]

…syvennetään oppimispäiväkirjan avulla. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tarkoittaa pohdittavana olevien teorioiden, kirjatiedon, kurssilla opittujen asioiden ja yleistiedon sekä niiden herättämien omien kokemusten, havaintojen, tunteiden ja reaktioiden vapaamuotoista muistiin kirjoittamista ja sulattelua. Oppimispäiväkirjan… Continue Reading Kielikeskuksen laatima kirjoitusohje lääketieteen alan opiskelijoille

Päihdeohjelma UEF_2019 [pdf]

…koulutuksen ja psykoterapeuttikoulutuksen samoin kuin opettajankoulutuksen opintoja suorittavien opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. Opiskelijan ongelmallinen päihteiden käyttö on ensisijaisesti pyrittävä hoitamaan ja opiskeluoikeuden pe- ruuttaminen tulee kyseeseen useimmiten vasta, jos opiskelijan ongelmallinenContinue Reading Päihdeohjelma UEF_2019

Julkisoikeus [pdf]

…siihen, että annettava opetus vastaisi nykyaikaisen työelämän vaatimuksia ja perustuisi ajantasaiseen, korkeatasoiseen tutkimukseen. Laitoksen henkilökunnan poikkeuksellisen aktiivinen julkaisutoi- minta on keskeinen näyttö laitoksen toiminnan laadusta tutkimuksen osalta. Kehitämme koko ajan… Continue Reading Julkisoikeus

Oikeustieteet [pdf]

…vastaisi nykyaikaisen työelämän vaatimuksia ja perustuisi ajantasaiseen, korkeatasoiseen tutkimukseen. Laitoksen henkilökunnan poikkeuksellisen aktiivinen julkaisutoi- minta on keskeinen näyttö laitoksen toiminnan laadusta tutkimuksen osalta. Kehitämme koko ajan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa opetusmenetelmiä… Continue Reading Oikeustieteet

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…laitos. Laitos jakautuu biolääketieteen, hammaslääketieteen, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen sekä kliinisen lääketieteen yksikköön. Laitos vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattien sekä terveystieteiden (ravitsemustiede sekä terveyden edistäminen – suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…laitos. Laitos jakautuu biolääketieteen, hammaslääketieteen, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen sekä kliinisen lääketieteen yksikköön. Laitos vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattien sekä terveystieteiden (ravitsemustiede sekä terveyden edistäminen – suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020