Akateemisen opiskelun taidot

Hei uusi opiskelija!

  • Tarvitsetko tukea opiskelemiseen sekä opintojen suunnitteluun yliopistotaipaleesi alkumetreillä?
  • Millaisia opiskelun ja oppimisen tapoja yliopistossa on?
  • Mitä yliopistossa opiskeleminen minulta vaatii?
  • Entä jos stressaa?
  • Millaista tukea voin saada opiskeluun ja opintojen suunnitteluun Itä-Suomen yliopistossa?

Muun muassa näihin teemoihin perehdytään Akateemisen opiskelun taidot -opintojaksolla (8031001, 2 op).

Akateemisen opiskelun taidot -opintojakso toteutetaan verkkokurssina seuraavan kerran syyslukukaudella 2017. Opintojakson luennot järjestetään iltaisin ja etäyhteyden kautta. Sinun ei tarvitse olla paikan päällä kampuksella osallistuaksesi opintojaksolle. Luentoja voi seurata omalta tietokoneelta tai kannettavalta laitteelta. Luentojen lisäksi opintojaksolla opiskellaan verkko-oppimistehtävien avulla, yhteensä noin 54 tuntia.

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta myös pidemmälle ehtineet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan, mikäli tilaa opintojaksolle jää. Pystymme ottamaan kurssille mukaan vuosittain n. 80 opiskelijaa hieman ohjaustilanteesta riippuen.

Ilmoittautuminen on käynnissä WebOodissa 12.-22.9.2017.

Lisätietoa antaa Piia Tiainen, s-posti: piia.tiainen@uef.fi (p. 040 355 3058).

Tervetuloa!