Akateemisen opiskelun taidot

Hei uusi opiskelija!

  • Tarvitsetko tukea opiskelemiseen sekä opintojen suunnitteluun yliopistotaipaleesi alkumetreillä?
  • Millaisia opiskelun ja oppimisen tapoja yliopistossa on?
  • Mitä yliopistossa opiskeleminen minulta vaatii?
  • Entä jos stressaa?
  • Millaista tukea voin saada opiskeluun ja opintojen suunnitteluun Itä-Suomen yliopistossa?

Muun muassa näihin teemoihin perehdytään Akateemisen opiskelun taidot -opintojaksolla (8031001, 2 op).

Akateemisen opiskelun taidot -opintojakso toteutetaan seuraavan kerran syyslukukaudella 2018. Opintojakson luennot järjestetään iltaisin ja etäyhteyden kautta, lisäksi opiskellaan verkossa. Sinun ei tarvitse olla paikan päällä kampuksella osallistuaksesi opintojaksolle. Luentoja voi seurata omalta tietokoneelta tai kannettavalta laitteelta. Luentojen lisäksi opintojaksolla opiskellaan verkko-oppimistehtävien avulla, yhteensä noin 54 tuntia.

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta myös pidemmälle ehtineet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan, mikäli tilaa opintojaksolle jää. Pystymme ottamaan kurssille mukaan vuosittain n. 80 opiskelijaa hieman ohjaustilanteesta riippuen.

Ilmoittautuminen WebOodissa on käynnissä 22.10 – 28.10.2018 (esitteessä vanha tieto). Ja opintojakso alkaa 30.10.

Lisätietoa antaa Niina Räsänen, niina.rasanen (at) uef.fi.

Tervetuloa!