Erillisopiskelijan ilmoittautuminen (ei-tutkintoon johtava koulutus)

Ei-tutkintoon johtavia, ns. erillisten opintojen suorittajia ovat mm. seuraavat ryhmät:

  • erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin, sairaalafyysikon tai sairaalakemistin koulutusta tai yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat
  • erillisiä erityisopettajan, erillisiä erityislastentarhanopettajan ja erillisiä opinto-ohjaajan opintoja suorittavat opiskelijat
  • erikoistumiskoulutuksessa opiskelevat
  • JOO-opiskelijat
  • vaihto-opiskelijat
  • vierailevat opiskelijat

Erillisiä opintoja suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskuntaan eivätkä näin ollen ole oikeutettuja opiskelijaetuihin. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat päätoimisesti opiskellen erillisiä erityisopettajan, erityislastentarhanopetta­jan tai opinto-ohjaajan opintoja, sekä vaihto-opiskelijat ja vierailevat opiskelijat. He voivat halutessaan liittyä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäseniksi. HUOM! 1.8.2017 alkaen erillisiä erityisopettajan, erityislastentarhanopetta­jan tai opinto-ohjaajan opintoja suorittavien oikeus käyttää YTHS:n palveluja poistuu, eli jos he haluavat liittyä ylioppilaskuntaan, heidän jäsenmaksustaan vähennetään YTHS:n maksun osuus.

Lue lisää: vaihto-opiskelijan ja vierailevan opiskelijan ilmoittautuminen.

Kun saat opinto-oikeuden

Kun sinulle myönnetään opinto-oikeus, saat päätöksen mukana ohjeen ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen tehdään palauttamalla ilmoittautumislomake opintopalveluihin joko henkilökohtaisesti tai postitse. Tulosta ilmoittautumislomake (pdf)

Erikoistumiskoulutukseen valituille opiskelijoille ilmoittautumisohjeet lähettää koulutuksen järjestävä yksikkö.

Tiedekunta lähettää opintopalveluihin tiedoksi päätöksen opinto-oikeudesta, jonka perusteella opinto-oikeus tallennetaan opiskelijarekisteriin.

UEF-käyttäjätunnus

Kaikki opiskelijat tarvitsevat UEF-käyttäjätunnuksen, jolla pääsee kirjautumaan yliopiston verkkoon, WebOodiin ja sähköpostiin.

Jos olet ollut perustutkinto-opiskelijana Itä-Suomen yliopistossa, voit käyttää samaa käyttäjätunnustasi. Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta, se täytyy käydä aktivoimassa verkkopalvelussa verkkopankkitunnuksilla. Ohje käyttäjätunnuksen aktivoimisesta.

Ilmoittautuminen seuraavina lukuvuosina

Lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Opiskelijoiden on ilmoittauduttava jokaisena lukuvuonna läsnä- tai poissaolevaksi ellei ilmoittautumista ole merkitty opintojen alussa koko opiskeluajalle (määräaikaiset erilliset opinnot).

Erikoistuvat lääkärien, erikoistuvat hammaslääkärien tai yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuosittain yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi joko sähköisesti WebOodissa tai sähköpostitse opiskelu(at)uef.fi tai puhelimitse 029 445 8900 opintopalveluihin. WebOodiin kirjaudutaan UEF-käyttäjätunnuksella ja ilmoittautuminen tehdään WebOodin kohdassa ‘Työkalut’ -> ‘Lukukausi-ilmoittautuminen’.

Määräaikaisissa erillisopiskeluoikeuksissa (kuten JOO-opiskelijat ja erikoistumiskoulutusta suorittavat opiskelijat) ilmoittautuminen merkitään opintojen alussa koko opiskeluajalle, eli em. opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua lukuvuosittain.

Ilmoittautumisaika on 2.5.-15.9. 

Lisätietoja opintopalveluista

Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä opintopalveluihin. Katso tarkemmat yhteystiedot.