JOO-opinnot

Valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimus tuli voimaan 1.8.2004. Sopimuksen mukaan kaikkien yliopistojen perus- tai jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta riippumatta siitä, missä yliopistossa heillä on oikeus suorittaa tutkintonsa.

Haettaviin JOO-opintoihin on saatava oman tiedekunnan hyväksyntä eli puolto. Haettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa kotiyliopistossa.

Tällä sivulla on ohjeet Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, jotka hakevat JOO-opinto-oikeutta toisesta suomalaisesta yliopistosta. Ohjeet Itä-Suomen yliopistoon JOO-opiskelijoiksi hakeville, muiden yliopistojen opiskelijoille löytyvät Hae opiskelijaksi -sivustolta.

Joustavan opinto-oikeuden hakeminen

Haku JOO-opintoihin paperilomakkeella, jonka voi tulostaa täältä. Itä-Suomen yliopiston hakuajat puoltokäsittelyyn päättyvät 31.3. ja 30.9., myöntökäsittelyyn 30.4. ja 31.10.

Hakulomake käsitellään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa. JOO-hakuprosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa (noin 1½-2 kuukautta). Hakemus jätetään ensin kotiyliopistoon puollettavaksi.

Hakuprosessin vaiheet:

 1. Laadi opintosuunnitelma kotiyliopistosi ohjeen mukaan ja rakenna JOO-opinnot osaksi hopsiasi.
 2. Tutustu kohdeyliopiston JOO-opintotarjontaan ja tarkenna opintosuunnitelmaasi valitsemiesi JOO-opintojen aikataululla.
 3. Tutustu kohdeyliopiston JOO-ohjeisiin ja tarkista JOO-opintojen hakuajat tai jatkuvassa haussa opintojen alkamisajankohta
 4. Toimita paperinen hakulomake kotiyliopistoosi puollettavaksi (paperihaku vain sähköisen hakujärjestelmän ulkopuolella oleviin yliopistoihin).
 5. Ilman puoltoa ei hakemustasi käsitellä kohdeyliopistossa. Puoltaessaan hakemustasi kotiyliopistosi hyväksyy suunnittelemasi JOO-opinnot osaksi tutkintoasi.
 6. Mikäli saat opinto-oikeuden kohdeyliopistoon, ilmoittaudu opintoihin kohdeyliopiston ohjeiden mukaan. Sinun tulee olla läsnäolevana myös Itä-Suomen yliopistossa JOO-opintojen suorittamisen aikana. Opinnot suoritettuasi toimita opintorekisteriote kotiyliopistoon opintojen viemiseksi opintorekisteriin.

Tarkemmin JOO-oikeuden hakemisesta sekä opinto-oikeuden myöntämisestä:

Itä-Suomen yliopisto kotiyliopistona

JOO -hakemus ja sen käsittely

Sähköinen JOO-haku on päättynyt Itä-Suomen yliopistossa 31.12.2014. Hakemukset 1.1.2015 lähtien tehdään paperilomakkeella.

Hakuajat Itä-Suomen yliopiston puoltokäsittelyä varten päättyvät 31.3. ja 30.9. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista, jotka voivat vaihdella.

Puoltokäsittely

Mikäli opiskelija hakee yliopistoon, jossa on käytössä sähköinen JOO-haku, hakemus tehdään sähköisesti Joopas -hakujärjestelmässä. Jos kohdeyliopisto ei käytä sähköistä JOO-hakua, niin opinto-oikeutta haetaan paperilomakkeella, jonka voi tulostaa JOOPAS-palvelusta. Opiskelija palauttaa paperihakemuksen oman tiedekuntansa käsittelijälle (yhteystiedot jäljempänä).

Opiskelija liittää hakemukseen hyväksytyn HOPSin (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) ja opintosuoritusotteen sähköisesti.

Puoltamisen kriteerit

 • Haettavia JOO-opintoja tai niitä vastaavia opintoja ei saa olla tarjolla Itä-Suomen yliopistossa.
 • Haettavat JOO-opinnot eivät saa ylittää opiskelijan muiden opintojen kanssa suoritettavan tutkinnon vähimmäislaajuutta, ja ne on sisällytettävä hyväksyttyyn HOPSiin.
 • Opiskelija ei voi hakea JOO-opintoihin kandidaattivaiheen ensimmäisenä opiskeluvuotena.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 50 opintopistettä, joiden tulee sisältää pääaineen perusopinnot.
 • Opinnoista vähintään 25 opintopistettä on oltava suoritettu hakupäivämäärää edeltävän kalenterivuoden aikana.
 • Opiskelija voi hakea JOO-opintoja enintään yhden perusopintokokonaisuuden eli n. 25 opintopisteen verran. Vain erittäin perustellusta syystä tämä määrä voidaan ylittää.
 • Tiedekunta puoltaa vain yhtä opintokokonaisuutta kerrallaan, vaikka opiskelija olisi anonut useita opintokokonaisuuksia. Poikkeustapauksessa voidaan puoltaa yksittäisiä opintojaksoja.
 • Puoltoja harkittaessa kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat ovat etusijalla. Jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan hakemusta puolletaan vain poikkeustapauksissa.
 • Tiedekunta voi puoltoa käsitellessään käyttää harkintaperusteena myös tutkinnon työllistymisvaikutusta, eli arvioida haettavien JOO-opintojen tarkoituksenmukaisuutta tutkinnon kokonaisuuteen opiskelijan työllistymisen näkökulmasta.
 • Tiedekunta voi käyttää myös esim. taloudellisia kriteereitä puoltopäätöksensä perusteena.
 • Itä-Suomen yliopiston tiedekunnilla saattaa olla erillisiä sopimuksia, joiden puitteissa järjestetään opintojen vaihtoa muiden yliopistojen kanssa JOO -järjestelmän ulkopuolella. Näistä sopimuksista on maininnat ao. tiedekunnan opinto-oppaassa.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

JOO -hakemuksen puolto on voimassa enintään kaksi (2) vuotta puoltopäivästä lukien.

Hakemuksen toimitusosoite

Sähköinen haku. Paperihakemus toimitetaan oman tiedekunnan käsittelijälle.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Hakemus liikkuu sähköisesti, ja opiskelija voi seurata hakemuksensa vaiheita hakujärjestelmässä. Itä-Suomen yliopisto toimittaa puolletut paperihakemukset kohdeyliopistoon ja palauttaa puoltamattomat takaisin hakijalle. Puoltopäätökseen ei voi hakea oikaisua.

Suoritettujen JOO -opintojen sisällyttäminen tutkintoon

Opiskelijan tulee itse toimittaa suorittamistaan JOO-opinnoista kohdeyliopiston opintosuoritusote kotiyliopiston omalle laitokselle saadakseen opinnot merkityiksi opintosuoritusrekisteriin.

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot tiedekunnittain

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Filosofinen tiedekunta

 • Tuula Nissinen, Puh. 0294 452030

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

 • Kaisa Laitinen, Puh. 0294 453003

Terveystieteiden tiedekunta

 • Kati Nykänen, Puh. 0294 454026

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

 • Tuula Honkanen (Joensuun kampus), Puh. 0294 455062
 • Sirkka Tuovinen (Kuopion kampus), Puh. 0294 455312