Kieli-ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta.

Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta.