Kieliopinnot ja viestintätaidot

Kielikurssit ja viestintäkoulutukset löydät kielikeskuksen sivuilta.

Opiskelijan koulutusivistyskieli vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta.