Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä

Tulevan työllistymisesi kannalta on merkittävää, että suoritat opintoihisi sisältyvän vapaavalintaisen harjoittelun työelämässä. Toivottavaa on myös, että suuntaat katseesi kotimaan ulkopuolelle ja käytät mahdollisuutesi suorittaa kansainvälinen harjoittelu opintojesi aikana. Mene harjoitteluun ja sijoita se hopsiisi mahdollisimman aikaisin!

Ota yhteyttä oppiaineesi harjoitteluyhdyshenkilöön/-vastaavaan tai hops-ohjaajaasi

Tiedekuntatasolla harjoitteluasioita koordinoivat koulutuspäälliköt.

Laitos- ja osastotasolla tulee olla nimettynä harjoittelusta vastaava henkilö. He hyväksyvät harjoittelupaikat ja tarkistavat, että harjoittelun sisältö vastaa tutkintoon kuuluvalle harjoittelulle asetettuja kriteereitä. He toimivat myös yhteyshenkilönä työpaikoille ja auttavat opiskelijaa harjoittelusopimuksen tekemisessä.

Työharjoitteluun liittyvissä yleisissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Urapalvelujen puoleen, jossa harjoittelua koordinoi uraohjaaja Outi Suorsa, outi.suorsa(at)uef.fi. Ulkomailla suoritettavaa harjoittelua koskevissa kysymyksissä opiskelija voi kääntyä kansainvälisten opiskelijapalveluiden puoleen.

 • Tutki, mihin vaiheeseen kaavailemasi harjoittelujakso sopii ja tarkista, että se soveltuu oppiaineesi harjoitteluksi.
 • Ota huomioon oman oppiaineesi määräykset harjoitteluun liittyen; esim. vaadittu opintopistemäärä tai opintomenestys sekä harjoittelussa edellytettävien tehtävien laatu ja taso.
 • Kiinnitä erityistä huomioita harjoittelupaikkaan jo senkin takia, että se on mahdollisuus kartuttaa oman alasi työkokemusta – ei siis ole yhdentekevää, millaiseen paikkaan menet ja millaisista tehtävistä työkokemusta saat.
 • Huomioi myös, että voit saada harjoittelutukea vain kerran tutkintosi aikana!
 • Huolehdi, että harjoittelustasi tehdään yliopiston ja työnantajan välinen Harjoittelusopimus, joka on sitoumus harjoittelun järjestämisestä yliopiston ja työnantajasi kesken. Sopimuksessa määritellään tehtäväsi, harjoittelun kesto, yliopiston maksama harjoittelutuki ja työnantajan maksama palkka.
 • Kun harjoittelusopimus on täytetty, huolehdi myös, että kirjoitat työnantajasi kanssa työsopimuksen. Työsopimus on määräaikainen ja määräaikaisuuden perusteena on harjoittelun kesto.
  • ks. lisää tietoa esim. työsuojelu-sivustolta, jolta löydät lisää tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista työpaikoilla
 • Selvitä, kuka työpaikalla on harjoittelun ohjaajasi ja kuka vastaavasti ohjaa sinua yliopistolta.
 • Paneudu harjoitteluraportin kirjoittamiseen huolella – tutki laitoksesi ohjeet siitä ja kirjoita jotain muistiin joka päivä. Helpotat elämääsi kummasti harjoittelun loppuvaiheessa!
 • ohje harjoitteluportfolion tekemiseen
 • Epäselvissä tilanteissa KYSY aina, jos et tiedä. Kysyminen on viisautta, ei väärin toimiminen tiedon puutteen johdosta!

Mieti seuraavia

Paikan valinnassa:

 • Mitkä arvot ja mielenkiinnon kohteet ovat sinulle tärkeitä?
 • Mitkä ovat keskeisiä persoonallisuutesi piirteitä?
 • Mitkä asiat motivoivat sinua?
 • Millaisissa työtehtävissä haluaisit tulevaisuudessa toimia – millaista osaamista tarvitset?
 • Millaista asemaa tavoittelet?
 • Millainen olisi hyvä työnantaja?

Sinulle tulevaa hyötytietoa:

 • Löydät vinkkejä siihen millaisia tietoja ja taitoja sinulla olisi hyvä olla, tai missä tarvitset lisää harjoitusta.
 • Kokemuksesi työyhteisöjen toimintatavoista lisääntyy; työyhteisöt ovat ’yksilöitä’ ja erilaisia työpaikkakulttuureita on lukemattomia.
 • Huomaat nopeasti, millainen työyhteisö saa sinut viihtymään ja mitä toivot tulevalta työyhteisöltäsi, että pystyt olemaan tuottava ja idearikas työntekijä.
 • Saat palautetta ja itsetuntemuksesi lisääntyy. Opit millainen työntekijä olet ja myöskin työtoveri.

Kuningaskysymys: Mitä tavoitteita urapolullesi kannattaisi asetella ja miten niihin pääset?