Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä

Tulevan työllistymisesi kannalta on merkittävää, että suoritat opintoihisi sisältyvän vapaavalintaisen harjoittelun työelämässä. Toivottavaa on myös, että suuntaat katseesi kotimaan ulkopuolelle ja käytät mahdollisuutesi suorittaa kansainvälinen harjoittelu opintojesi aikana. Mene harjoitteluun ja sijoita se hopsiisi mahdollisimman aikaisin!

Ota yhteyttä oppiaineesi harjoitteluyhdyshenkilöön/-vastaavaan tai hops-ohjaajaasi

Tiedekuntatasolla harjoitteluasioita koordinoi koulutuspäälliköt.

Laitos- ja osastotasolla harjoittelua koordinoivat harjoitteluvastaavat. Harjoitteluvastaavat hyväksyvät harjoittelupaikat ja tarkistavat, että harjoittelun sisältö vastaa tutkintoon kuuluvalle harjoittelulle asetettuja kriteereitä. Harjoitteluvastaavat toimivat myös yhteyshenkilönä työpaikoille ja auttavat opiskelijaa harjoittelusopimuksen tekemisessä.

Kaikissa harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Ura- ja rekrytointipalvelujen puoleen, jossa harjoittelua koordinoi uraohjaaja Outi Suorsa, outi.suorsa(at)uef.fi, p. 050 3803416. Ulkomailla suoritettavaa harjoittelua koskevissa kysymyksissä opiskelija voi kääntyä kansainvälisten opiskelijapalveluiden puoleen.

 • Tutki, mihin vaiheeseen kaavailemasi harjoittelujakso sopii ja että se soveltuu oppiaineesi harjoitteluksi.
 • Jos olet jo löytänyt harjoittelupaikan, ota silti yhteyttä ylämainittuihin ohjaajiisi ja aloita harjoitteluun lähdön suunnittelu heidän kanssaan.
 • Ota huomioon oman oppiaineesi määräykset harjoitteluun liittyen; esim. vaadittu opintopistemäärä tai opintomenestys sekä harjoittelussa edellytettävien tehtävien laatu ja taso.
 • Huomioi myös, että voit saada harjoittelutukea vain kerran tutkintosi aikana!
 • Huolehdi, että harjoittelustasi tehdään yliopiston ja työnantajan välinen Harjoittelusopimus, joka on sitoumus harjoittelun järjestämisestä yliopiston ja työnantajasi kesken. Sopimuksessa määritellään tehtäväsi, harjoittelun kesto, yliopiston maksama harjoittelutuki ja työnantajan maksama palkka.
 • Kun harjoittelusopimus on täytetty, huolehdi myös, että kirjoitat työnantajasi kanssa työsopimuksen. Työsopimus on määräaikainen ja määräaikaisuuden perusteena on harjoittelun kesto.
  • ks. lisää tietoa esim. työsuojelu-sivustolta, jolta löydät lisää tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista työpaikoilla
 • Selvitä, kuka työpaikalla on harjoittelun ohjaajasi ja kuka vastaavasti ohjaa sinua yliopistolta.
 • Paneudu harjoitteluraportin kirjoittamiseen huolella – tutki laitoksesi ohjeet siitä ja kirjoita jotain muistiin joka päivä. Helpotat elämääsi kummasti harjoittelun loppuvaiheessa!
 • ohje harjoitteluportfolion tekemiseen
 • Terve nöyryys työpaikalla on paikallaan – liika oman vaivan vahtiminen tai harjoittelun laajuuden suhteuttaminen tehtävämäärään ei anna sinusta hyvää kuvaa mahdolliselle tulevalle työnantajalle. Jousta siis.
 • Ole aloitteellinen äläkä jää/ piiloudu omaan soppeesi työpaikalla – näin verkostoidut, eli rakennat itsellesi suhteita, joilla voi olla arvaamaton merkitys valmistumisen häämöttäessä ja kun aloitat todenteolla työn hakemisen.
 • KYSY aina, jos et tiedä. Kysyminen on viisautta, ei väärin toimiminen tiedon puutteen johdosta!
 • Edustat paitsi omaa tieteenalaasi, myös Itä-Suomen yliopistoa, joten valmistaudu kertomaan jotain ainakin omasta laitoksestasi työpaikalla.
 • Opi ja ota itsellesi! Harjoittelu ja gradutyöpaikka toimivat etappeina uratavoitteeseen!

Mieti seuraavia

Paikan valinnassa:

 • Mitkä arvot ja mielenkiinnon kohteet ovat sinulle tärkeitä?
 • Mitkä ovat keskeisiä persoonallisuutesi piirteitä?
 • Mitkä asiat motivoivat sinua?
 • Millaisissa työtehtävissä haluaisit tulevaisuudessa toimia – millaista osaamista tarvitset?
 • Millaista asemaa tavoittelet?
 • Millainen olisi hyvä työnantaja?

Sinulle tulevaa hyötytietoa:

 • Löydät vinkkejä siihen millaisia tietoja ja taitoja sinulla olisi hyvä olla, tai missä tarvitset lisää harjoitusta.
 • Kokemuksesi työyhteisöjen toimintatavoista lisääntyy; työyhteisöt ovat ’yksilöitä’ ja erilaisia työpaikkakulttuureita on lukemattomia.
 • Huomaat nopeasti, millainen työyhteisö saa sinut viihtymään ja mitä toivot tulevalta työyhteisöltäsi, että pystyt olemaan tuottava ja idearikas työntekijä.
 • Saat palautetta ja itsetuntemuksesi lisääntyy. Opit millainen työntekijä olet ja myöskin työtoveri.

Kuningaskysymys: Mitä tavoitteita urapolullesi kannattaisi asetella ja miten niihin pääset?