Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelu yliopistossa on hyvinkin vapaata. Vapauden mukana tulee vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Opiskelija voi saada apua opintojensa suunnitteluun, mutta yleensä tukea ja apua on osattava itse hakea. Opiskelija on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole yliopistossa sallittuja (ks. opiskelun etiikka).

Opiskelijan tulee myös käyttäytyä asiallisesti niin opiskelutovereitaan kuin henkilökuntaakin kohtaan. Yliopistolla on julkaistu toimintaohje asiallisen työkäyttäytymisen edistämiseksi Heimossa (vaatii salasanan). Myös opiskelijoiden on hyvä tutustua ohjeeseen ja noudattaa sitä soveltuvin osin. Yliopiston henkilökunnan kanssa asioidessa on kohteliasta selvittää ja ottaa huomioon vastaanottoajat (jos sellaiset on ilmoitettu). Yliopisto on työyhteisö siinä missä muutkin yhteisöt. Niinpä päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ei ole sallittua.

Opiskelija on velvollinen myös noudattamaan tietoturvaa ja –suojaa. Opiskelijan saamat tunnukset ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä tule missään tapauksessa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Yliopiston sähköpostiosoitetta saa käyttää henkilökohtaiseen viestintään, mutta vähäisessä määrin ja siten että se ei haittaa yliopiston toimintoja. Käyttö kaupallisiin tai poliittisiin tarkoituksiin on kielletty. Ks. lisätietoja tietotekniikkakeskuksen sivulta.