Tarkenna hakuasi

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelussa voi tulla eteen tilanteita, jolloin tulee tunne, että opiskelijan oikeusturva ei toteudu. Tämä voi koskea esim. opiskelijavalintaa, opintosuoritusten arvostelua tai tenttitulosten julkistamista. Tai opiskelija voi kokea epäoikeudenmukaista kohtelua tai häirintää.

Tälle sivulle on koottu tietoa opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Opintojohtosääntö sisältää opiskelua ja opetusta koskevat säännöt ja periaatteet kuten opintosuoritusten arvostelun, suoritustavat ja kuulustelun tulosten ilmoittamiseen liittyvät käytännöt. Opiskelijan on hyvä perehtyä myös tiedekuntien opetussuunnitelmiin, joissa on yleensä tutkintosääntöä tarkentavia määräyksiä.

Myös ylioppilaskunta auttaa opiskelijan oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Mikäli et saa mielestäsi oikeudenmukaista kohtelua tai tarvitset apua oikaisuvaatimuksen tekemisessä voit ottaa yhteyttä ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijoihin osoitteeseen koso@isyy.fi tai soko@isyy.fi.