Opiskelijoiden päihdeohjelma

Itä-Suomen yliopistossa on hyväksytty lokakuussa 2015 päihdeohjelma opiskelijoille (pdf). Ohjelma luo yhtenäiset toimintaohjeet opiskelijoiden päihdeongelmaan puuttumiseksi sekä päihdekäytön haittojen ehkäisemiseksi.

Päihdeyhdyshenkilöt

Päihdeyhdyshenkilöt kuuluvat opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmään (HYRY), joka on asetettu marraskuussa 2017.

Hyvinvointityöryhmän asettamisen yhteydessä (rehtorin päätös 10.11.2017)  Tiedekuntiin ja Kielikeskukseen on nimetty päihdeyhdyshenkilöt, joiden tehtävä on tukea henkilökuntaa päihdeongelmaan puuttumisessa ja päihdeongelman puheeksiotossa. Heille myös toimitetaan ilmoitukset päihteidenkäytön takia opetustilanteista poistetuista opiskelijoista (ks. lomake 1). Mikäli on tarvetta järjestää hoitoonohjausneuvottelu, päihdeyhdyshenkilöiden tehtäviin kuuluu järjestää se, sekä osallistua siihen tiedekunnan edustajana.

  • Filosofinen tiedekunta: opintokoordinaattori Henni Nevalainen
  • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen
  • Terveystieteiden tiedekunta: opintopalveluiden päällikkö Mervi Silaste
  • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: yliopisto-opettaja Jonna Kosonen ja amanuenssi Anna-Maija Pyykönen
  • Kielikeskus: suunnittelija Satu Karhapää-Puhakka

Aiheeseen liittyvät tiedostot