Opiskelijoiden päihdeohjelma

Itä-Suomen yliopistossa on hyväksytty lokakuussa 2015 päihdeohjelma opiskelijoille (pdf). Ohjelma luo yhteinäiset toimintaohjeet opiskelijoiden päihdeongelmaan puuttumiseksi sekä päihdekäytön haittojen ehkäisemiseksi.

Päihdeyhdyshenkilöt

Tiedekuntiin on nimetty päihdeyhdyshenkilöt, joiden tehtävä on tukea henkilökuntaa päihdeongelmaan puuttumisessa ja päihdeongelman puheeksiotossa. Heille myös toimitetaan ilmoitukset päihteidenkäytön takia opetustilanteista poistetuista opiskelijoista (ks. lomake 1). Mikäli on tarvetta järjestää hoitoonohjausneuvottelu, päihdeyhdyshenkilöiden tehtäviin kuuluu järjestää se, sekä osallistua siihen tiedekunnan edustajana.

  • Filosofinen tiedekunta: opintokoordinaattori Henni Nevalainen ja hallintopäällikkö Päivi Peltoperä
  • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: hallintopäällikkö Kaisa Laitinen
  • Terveystieteiden tiedekunta: opintohallinnon päällikkö Mervi Silaste
  • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: projektitutkija Jonna Kosonen ja amanuenssi Anna-Maija Pyykönen
  • Kielikeskus: ma. suunnittelija Maija Sulkakoski

Aiheeseen liittyvät tiedostot