Sivuaineopiskelu UEFissa

Yliopistossamme sivuaineopintojen pääperiaate on, että opinnot ovat opiskelijalle tarjolla yli kampusrajojen. Joihinkin aineisiin tai koulutuksiin on kuitenkin rajoituksia tai taso- tai valintakokeita, jotka koskevat kaikkien kampusten opiskelijoita. Tällaisia ovat esimerkiksi kielet, psykologia, lääketiede, farmasia, opettajankoulutus (mm. opettajan pedagogiset opinnot), sosiaalityö, hoitotiede ja ravitsemustiede.

Tiedekuntakohtaiset sivuaineopiskelun periaatteet ja sivuainetarjonta on koottu opinto-oppaisiin​ (pdf-muodossa). Tiedot ovat myös WebOodin opinto-oppaissa kohdassa ’Erilliset opintokokonaisuudet’. Filosofisessa tiedekunnassa on erillinen sivuaineopas (pdf). Myös muiden tiedekuntien ja yksiköiden sivuilla on tietoa sivuainetarjonnasta.

Tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakea myös maksutonta sivuaineopiskeluoikeutta joissakin Itä-Suomen avoimen yliopiston tarjonnassa olevissa oppiaineissa​.

Sivuaineita voi opiskella myös toisissa suomalaisissa yliopistoissa ns. JO​O-opintoina.​

Itä-Suomen yliopistossa tarjolla olevat sivuaineet

Aiheeseen liittyvät linkit