Tasa-arvo

Tasa-arvolain mukaan yliopistojen sekä muiden koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet niin koulutukseen kuin ammatilliseen kehitykseenkin ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvon toteutumista (5 §).Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa. Lisäksi on edistettävä toimenpiteitä, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.Tiedekuntien suositellaan tarkastelevan opiskeluprosessejaan ja opintojen suorittamiseen liittyviä esteitä erityisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Yliopiston tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on seurata, että opiskelijan sukupuoli, ikä, tausta tai mikään henkilökohtainen ominaisuus ei aseta häntä eriarvoiseen asemaan muiden opiskelijoiden kanssa.

Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma on hyväksytty 31.1.2010. Ohjelma on julkaistu yliopiston intranetissä.