Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvolain 5 §:n mukaan (609/1986) viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla että miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Lain mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2018. Suunnitelman voimassaoloa tullaan jatkamaan tarvittavilla päivityksillä vuosille 2019-2020. Suunnitelman pääkohdat ja tavoitteet ovat:

  • Itä-Suomen yliopisto on esteetön opiskelu- ja työpaikka
  • Itä-Suomen yliopistossa ei hyväksytä syrjintää, häirintää tai kiusaamista
  • Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti opintopolun kaikissa vaiheissa
  • Henkilöstön kohtelun lähtökohtina ovat yhdenvertaisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo

Yliopistossamme toimii yhdenvertaisuustoimikunta, jossa on henkilöstöjärjestöjen, ylioppilaskunnan ja työnantajan edustus.

Yhteystiedot tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa (myös häirintä- ja kiusaamistilanteissa)

Lisätietoja:

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus

Epäasiallinen kohtelu