Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena

Opintopalvelut tarjoaa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille opintojaksoa Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena (8034004). Opintojakso antaa perusvalmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen opiskelussa.

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena –opintojakson laajuus on 2 op, opintojaksoa voi suorittaa läpi vuoden. Opintojakson voivat suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perusosaamista tarvitsevat Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.

Kun Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena –opintojakson on suoritettu, opiskelija osaa hyödyntää työvälineohjelmistoja opiskeluidensa tukena, käyttää sähköpostia sekä hallita Moodle-oppimisympäristössä opiskelun perusteet. Hän myös ymmärtää tekijänoikeuksien sekä tietoturvan merkityksen. Työvälineohjelmista (Office 2013) opiskelija osaa käyttää opiskeluidensa tukena mm. tekstinkäsittelyohjelman tyylejä ja malleja, taulukkoja ja sisällysluetteloita. Yksinkertaista taulukkolaskentaa hyödyntäen onnistuu kaavioiden ja taulukoiden sekä esitysgrafiikkaohjelmaa esitysten luominen.

Opintojakson sisällöt opiskellaan Moodle-oppimisympäristössä itseopiskelumateriaalien ja -harjoitusten avulla. Opintojakso ei sisällä pakollista lähiopetusta. Opintojaksoon järjestetään kontaktiharjoitukset Joensuussa ja Kuopiossa sekä etäharjoitukset Wordista, Excelistä ja PowerPointista Kts. tarkemmat ajankohdat Oodista/ Moodlesta. Opintojaksoon liittyen järjestetään viikoittain harjoitusmahdollisuus sekä Joensuussa ja Kuopiossa. Kerran kuukaudessa järjestetään harjoitusetänä Wordista, Excelistä ja PowerPointista Kts. tarkemmat ajankohdat ja aiheet. Näihin harjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja näihin voivat osallistua muutkin kuin opintojaksoa suorittavat. Muutoin apua voi pyytää Opparin info-tiskiltä sen ollessa auki.

Opintojakso suoritetaan tentillä, määrättyinä päivinä itsenäisesti Moodlessa välillä klo 8-15. Tentin tekemiseen on aikaa 2 tuntia. Tenttiin tulee ilmoittautua WebOodin kautta.

Voit hakea korvaavaa suoritusta Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tueksi -opintojaksosta, jos olet suorittanut vastaavia opintoja vähintään kahden opintopisteen (2 op) verran. Myös muualla hankittu osaaminen voi olla korvaavuuden peruste tietyillä edellytyksillä. Katso tarkemmin korvaavuuskäytännöistä.

Lisätietoa antavat:

Sari H. Pitkänen, p. 050 469 0957, s.posti sari.h.pitkanen(at)uef.fi.

Tommi Haapaniemi, p. 044 716 2268, s.posti tommi.haapaniemi(at)uef.fi