Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena

Opintopalvelut tarjoaa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille opintojaksoa Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena (8034004). Opintojakso antaa perusvalmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen opiskelussa. Opintojaksoon EI ilmoittauduta Oodissa.

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena –opintojakson laajuus on 2 op, opintojaksoa voi suorittaa läpi vuoden. Opintojakson voivat suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perusosaamista tarvitsevat Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat.

Kun Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena –opintojakson on suoritettu, opiskelija osaa:

  • käyttää yliopiston opiskelijatietokoneita,
  • hyödyntää opiskelussa käytettäviä yliopiston verkkoresursseja,
  • tunnistaa erilaisia käytön sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia opiskelunsa tueksi,
  • tuottaa yliopiston raporttiohjeiden mukaisen tekstidokumentin, jossa on taulukoita, kuvia, kaavioita, viittauksia ja erilaisia ylä- ja alatunnisteita,
  • taulukkolaskennassa tuottaa yksinkertaisia taulukoita, laskutoimituksia ja hyödyntää funktioita ja kaavoja,
  • tuottaa esitysgrafiikassa esityksiä,
  • luoda pdf-tiedostoja.

Opiskelija ymmärtää tekijänoikeuksien sekä tietoturvan merkityksen tietokoneen käytössä ja soveltaa niitä työskennellessään.

Työvälineohjelmistona käytetään Office 365 Online-palvelut ja työpöytäohjelmistona versiota Office 2016.

Opintojakson sisällöt opiskellaan Moodle-oppimisympäristössä itseopiskelumateriaalien ja -harjoitusten avulla. Opintojakso ei sisällä pakollista lähiopetusta. Opintojakson tueksi järjestetään:

  • vapaaehtoiset etäharjoitukset Adobe Connectilla Wordista, Excelistä, PowerPointista ja Office 365:sta
  • kysypois etäklinikka Skype for Busineksilla

Kts. tarkemmat ajankohdat Moodlesta.

Opintojakso suoritetaan Exam sähköisellä tentillä tenttitilan aukioloaikana. Tentin tekemiseen on aikaa 3 tuntia. Tenttiin ilmoittaudutaan Exam kautta.

Voit hakea korvaavaa suoritusta Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tueksi -opintojaksosta, jos olet suorittanut vastaavia opintoja vähintään kahden opintopisteen (2 op) eikä opinnoista ole kulunut yli 5 vuotta. Myös aikaisemmin muualla hankittu osaaminen (AHOT) voi olla korvaavuuden peruste tietyillä edellytyksillä. Katso tarkemmin korvaavuuskäytännöistä Office 365:sta (vaatii kirjautumisen)

Lisätietoa antavat:

Sari H. Pitkänen, p. 050 469 0957, s.posti sari.h.pitkanen(at)uef.fi.

Tommi Haapaniemi, p. 044 716 2268, s.posti tommi.haapaniemi(at)uef.fi