Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus

Tutkintoa haetaan omalta tiedekunnalta kun kaikki tutkintoa varten vaadittavat opinnot on suoritettu ja niistä on saatu merkinnät opintosuoritusrekisteriin. Tutkintoa hakevan opiskelijan on oltava yliopistossa kirjoilla läsnä olevana opiskelijana tutkintoa hakiessaan. Tutkintotodistusta haetaan tutkinnonhakulomakkeella, joka löytyy oman laitoksen sivuilta. Tiedekunnan ja laitosten tai osastojen opintoneuvonnasta vastaavat henkilöt auttavat tarvittaessa tarkistamaan suoritetut sekä puuttuvat opintosuoritukset. Opiskelija on kuitenkin itse velvollinen tarkistamaan, että hänellä on suoritettuna kaikki ao. tutkintoon tarvittavat opinnot tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman mukaisesti suoritettuna tutkintotodistusta hakiessaan. 

Valmistuttuaan opiskelija voi suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka aikana hän on valmistunut. Opiskelijan tulee ilmoittautua näihin opintoihin ottamalla yhteyttä opinto- ja opetuspalveluihin saadakseen opinto-oikeuden. Kelpoisuutta ja pätevyyttä tuottavissa opinnoissa opintojen suorittamisesta valmistumisen jälkeen annetaan tarkempia ohjeita ao. tiedekunnassa