Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus

Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja saanut niistä suoritusmerkinnät, hän voi hakea tutkintoa omalta tiedekunnaltaan. Opiskelijan tulee tällöin olla ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Tutkintoa haetaan oman tiedekunnan tutkinnonhakulomakkeella (kts. sivun alalaidasta). Tohtorin tutkintoa haetaan kuitenkin sähköisesti asiointipalvelussa (vaatii kirjautumisen). Ennen lomakkeen lähettämistä opiskelijan tulee tarkastaa, että hän on suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti ja että suoritukset on tallennettu rekisteriin (WebOodi). Tarvittaessa laitoksen tai oppiaineen opintoneuvontaa antava henkilö auttaa tarkastamaan opinnot. Opiskelijan oman tiedekunnan tarkennetut hakuohjeet löytyvät opintoyhteisöistä.

Valmistuminen päättää opiskeluoikeuden. Jos perustutkinto-opiskelija valmistuu kesken lukukauden ja on näin ollen maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun, hän voi suorittaa opintoja valmistumislukukauden loppuun saakka. Tätä varten opiskelijan tulee ilmoittautua opintopalveluihin (opiskelu [at] uef.fi). Kelpoisuutta ja pätevyyttä tuottavissa opintojen suorittamisesta valmistumisen jälkeen antaa tarkempia ohjeita kyseessä oleva tiedekunta. Lisäksi kannattaa huomioida, että valmistuminen vaikuttaa mm. opintotukeen ja yliopiston käyttöoikeuksiin, esim. käyttäjätunnuksiin ja sähköisten tietoaineistojen käyttöön.

Opiskelija saa tutkintotodistuksen mukana opintosuoritusotteen ja Diploma Supplementin, kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen, jossa kuvataan mm. suoritetun tutkinnon tavoitteet, keskeiset sisällöt ja asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplement hyödyttää mm. tutkinnon tunnustamisessa ulkomailla.

Tutkintotodistus kirjataan sille päivälle, jona todistushakemus on saapunut tai jona viimeinen opintosuoritus on arvosteltu sen mukaan, kumpi on ajankohta myöhäisempi. Tutkintotodistus myönnetään kolmen viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Huom! Lukuvuoden päättyessä todistushakemuksia jätetään runsaasti, minkä vuoksi todistuksen toimitusaika voi olla kolmea viikkoa pidempi.

Opiskelija voi noutaa tutkintotodistuksen tiedekunnasta tai tiedekunta voi lähettää tutkintotodistuksen opiskelijalle. Lisäksi jotkut tiedekunnat järjestävät publiikkeja. Publiikki on tilaisuus, jossa opiskelijalle luovutetaan tutkintotodistus ja jossa juhlistetaan tutkinnon suorittamista. Tilaisuuteen voi kutsua joitakin ystäviä ja lähiomaisia. Lisätietoja saa opintoyhteisöistä.

Valmistumisen jälkeen on mahdollista liittyä Itä-Suomen yliopiston alumnitoimintaan.

 

Erityistilanteita

Tutkintotodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös. Alumni hankkii maistraatista virallisesti oikeaksi todistettu jäljennöksen.

Todistuskäännökset. Alumni hankkii käännöksen omalla kustannuksellaan. Virallisen käännöksen voi antaa auktorisoitu kielenkääntäjä.

Todistuksen katoaminen /tuhoutuminen. Yliopisto antaa kadonneen/tuhoutuneen todistuksen tilalle yliopiston oikeaksi todistaman kopion. Uutta alkuperäistä tutkintotodistusta ei anneta.

Tiedekuntien ohjeita valmistumiseen liittyen