Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: alumniopiskeluoikeus

Opinnot Itä-Suomen yliopistossa valmistumisen jälkeen – alumniopiskeluoikeus (entinen jatkuvan oppijan opinto-oikeus) [sivu]

Itä-Suomen yliopistosta perus- tai jatkotutkinnosta valmistunut voi täydentää opintojaan vielä valmistumisen jälkeen alumniopiskeluoikeudella. Alumniopiskeluoikeuteen ovat oikeutettuja: 1.8.2019 tai sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 1.8.2019 tai sen jälkeen sellaisen alemman tutkinnon suorittaneet, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Seuraavista koulutusohjelmista valmistuvat suorittavat vain alemman korkeakoulututkinnon, ja voivat aktivoida alumniopiskeluoikeuden, kun ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon: […]

Koulutuksen johtosääntö 1.1.2024 [sivu]

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 12.12.2023 hyväksynyt tämän koulutuksen johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä määrätty. I Yleistä 1 § Koulutuksen johtosäännön soveltamisala Tätä koulutuksen johtosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin muihin koulutuksiin mukaan […]

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus [sivu]

Tutkintotodistuksen hakeminen Varmistaaksesi valmistumisesi lukukauden lopussa, huomioi seuraavat ajankohdat: Tutkintotodistus Itä-Suomen yliopisto myöntää sähköisiä tutkintotodistuksia. Sähköinen tutkintotodistus sisältää:• Suomen- ja englanninkielisen etusivun• Suomen- ja englanninkielisen tutkintotodistuksen opintosuoritusotteen• Englanninkielisen Diploma Supplementin, joka on tarkoitettu kansainväliseen käyttöön ja siinä kuvataan mm. suoritetun tutkinnon tavoitteet, keskeiset sisällöt ja asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplement hyödyttää mm. tutkinnon tunnustamisessa ulkomailla. […]

Yliopistosanastoa [sivu]

Akateeminen vartti? Demo? Tiedekunta? Kaikkiin näihin ja moneen muuhun yliopistoelämään liittyviin sanoihin ja termeihin löydät vastaukset tästä sanastosta. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y A Abstrakti Tieteellisten artikkeleiden alussa oleva tiivistelmä. Agora on yksi Joensuun kampusrakennuksista. Agora sijaitsee […]

Lomakkeet [sivu]

Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen DOCX-muotoiset lomakkeet tulee ladata, täyttää, printata ja allekirjoittaa! Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen Hakeminen yliopisto-opintoihin Opintotuki Kansainvälinen opiskelu Kansainväliseen opiskeluun liittyvät lomakkeet löytyvät täältä. Yliopiston tukema työharjoittelu