Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: arviointi

Opintokokonaisuuksien arviointi ja lukitseminen [sivu]

Tutkintoasetuksen mukaan: Kun opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot, hän voi pyytää kokonaisuuden arviointia ja lukitsemista. Kaikki opintokokonaisuudet arvioidaan ja lukitaan kuitenkin viimeistään tutkintoa haettaessa. Kokonaisuuden arvioi tiedekunnan määräämä vastuuhenkilö. Opiskelijan pyynnöstä arvioitu ja lukittu kokonaisuus voidaan purkaa. Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opintokokonaisuudet Opintokokonaisuudet lukitaan pääsääntöisesti siten, että perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot muodostavat […]

Opintosuoritusten arviointi, rekisteröinti ja julkistaminen [sivu]

Koulutuksen johtosäännössä (2 §) määritellään, että opintosuorituksella tarkoitetaan opiskelijan valmiiksi saamaa opintojaksoa, jonka laajuus määritetään opintopisteinä. Arviointi Opintosuorituksen arvioinnista vastaa vastuuopettaja. Mikäli opintojaksosta on useita toteutuksia, arvioinnista vastaa se opettaja, joka on vastannut toteutuksesta. (Koulutuksen johtosääntö 33 §) Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa vahvistettuun opintojaksokuvaukseen. Jokaiselle opintojaksolle tulee olla asetettu osaamistavoitteet. Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa määritettyihin […]

Uravalmiuksien itsearviointi [sivu]

Kudin.fi – Tukea urasuunnitteluun opintopolullasi Kudin.fi itsearviointiväline auttaa sinua tunnistamaan ja kehittämään uravalmiuksiasi. Urasuunnittelu ei ole vain lyhyt vaihe opintojen lopussa vaan kokonaisvaltainen opintopolun pituinen prosessi, ja uravalmiudet ovat jatkuvasti karttuvia taitoja. Sinulla voi olla luontaisia vahvuuksia urasuunnitteluun ja joitakin taitoja voi olla hyvä kehittää. Olennaista on tunnistaa omia tulevaisuuskysymyksiä, työstää ja reflektoida niitä. Kudin.fi […]