Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: opintosuoritus

Opintosuoritusten arviointi, rekisteröinti ja julkistaminen [sivu]

Koulutuksen johtosäännössä (2 §) määritellään, että opintosuorituksella tarkoitetaan opiskelijan valmiiksi saamaa opintojaksoa, jonka laajuus määritetään opintopisteinä. Arviointi Opintosuorituksen arvioinnista vastaa vastuuopettaja. Mikäli opintojaksosta on useita toteutuksia, arvioinnista vastaa se opettaja, joka on vastannut toteutuksesta. (Koulutuksen johtosääntö 33 §) Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa vahvistettuun opintojaksokuvaukseen. Jokaiselle opintojaksolle tulee olla asetettu osaamistavoitteet. Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa määritettyihin […]