Tarkenna hakuasi

Erasmus-harjoitteluapurahan haku lv. 2017-2018

Erasmus-harjoitteluun voivat hakea kaikki Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat.

Apurahojen hakuaika on jatkuva koko lukuvuoden ajan siihen asti kun apurahoja riittää. Apurahoja myönnetään kelpoisille hakijoille hakujärjestyksessä. Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa, kun harjoittelupaikka on varmistunut.

Harjoittelu voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen osa opintoja. Harjoittelun pitää kuulua opiskelijan tutkintoon ja siitä tulee saada opintopisteitä. Opiskelijan oman laitoksen/osaston tulee puoltaa harjoitteluhakemusta.

Opiskelijan tulee itse etsiä harjoittelupaikka. Harjoittelupaikaksi käyvät yritykset sekä yksityiset tai julkiset organisaatiot, jotka sijaitsevat Erasmus-ohjelmaan osallistuvassa maassa Euroopassa (EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Liechtenstein, Makedonia, Norja ja Turkki, ei Suomi). Harjoittelupaikaksi ei käy EU-organisaatio tai EU-ohjelmia hallinnoiva organisaatio.

Harjoittelun voi suorittaa 1.8.2017 – 30.9.2018 välisenä aikana. Harjoittelun keston on oltava vähintään täydet 2 kk. Harjoittelun kesto voi olla myös pidempi, mutta apuraha myönnetään korkeintaan 4 kk:n ajalle.

Erasmus-harjoitteluapuraha on 420 tai 480 euroa/kk. Apuraha määräytyy opiskelijakohtaisesti vaihdon keston ja kohdemaan mukaan. Henkilöt, joilla on fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta johtuvia erityistarpeita tai alaikäisiä lapsia voivat hakea vaihtoon lisätukea. Erasmus-apurahaa ei voida myöntää, mikäli opiskelija saa samalle harjoittelujaksolle yliopiston harjoittelutukea tai Opetushallituksen myöntämää apurahaa. Opiskelijan tulee aina ensisijaisesti hakea Erasmus-apurahaa, mikäli harjoittelu suoritetaan jossain ohjelmaan osallistuvassa maassa.

Harjoitteluapurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella SoleMOVE-järjestelmän kautta
(P-Traineeship) vähintään kuukautta ennen suunnitellun harjoittelun alkua. Hakemukseen tulee liittää WebOodista saatava opintosuoritusote sekä kirjallinen vahvistus sovitusta harjoittelupaikasta.

Lisätietoja on saatavilla Kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista, Mia Laurila, international @ uef.fi