Kysely lukivaikeuksisten opiskelijoiden kokemuksista opiskelussa yliopistossa avoinna 30.6.2021 saakka

Hei! Oletko yliopisto-opiskelija, jolla on todettu lukivaikeus?
Olemme ohjauksen opiskelijoita Itä-Suomen yliopistosta ja teemme pro gradu -tutkielmaa, jossa tarkastelemme lukivaikeuksisten opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta yliopistossa.
Keräämme kokemuksia vapaamuotoisina kirjoitelmina. Vastaukset kerätään anonyymisti ja niitä käsitellään luottamuksellisesti vain tätä tutkielmaa varten. Aikaa vastaamiseen menee sen verran kuin siihen haluat käyttää.
Olemme kiitollisia jokaisesta vastauksesta!

Linkki kyselyyn

Janina Hautamäki ja Essi Kurkinen
Ohjauksen koulutus
Itä-Suomen yliopisto