Hakutulokset: ahot

Aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT) [sivu]

ohjeet: Filosofisen tiedekunnan AHOT-ohjeet AHOT ohje (pdf) AHOT hakemus (pdf), jos et pysty käyttämään nopeammin käsiteltävää digitaalista hakulomaketta asiointi-palvelussa Oppiainekohtaiset ohjeet löydät Opintoyhteisöistä ja erillislaitoksien ohjeet linkeistä: Aducate Kielikeskus Kirjasto…

UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016 [pdf]

opintojakson tai sen osan suoritusmerkintä näytön suorituspäivämäärän mukai- sesti. AHOT-näyttöjen arvioinnista vastaa opintojakson opetuksesta vastaava yksikkö. AHOT -prosessi AHOT-prosessi (Liite: prosessikuvaus) käynnistyy opiskelijan aloitteesta. Hyväksilukuprosessi käynnistyy opiskelijan kirjallisesta hakemuksesta. Yksikön…

AHOT hakemus [pdf]

Noudan paperitulosteen AHOT-yhteyshenkilöltä Paperituloste postitse osoitteeseen: Paikka, pvm, allekirjoitus TARKISTA, ETTÄ OLET TÄYTTÄNYT KAIKKI TARPEELLISET KOHDAT JA TOIMITTANUT TARVITTAVAT LIITTEET. Toimita hakemus sähköpostitse osastosi AHOT-yhteyshenkilölle tai tulostettuna ja allekirjoitettuna postitse…

FILO AHOT_prosessi_UEF_fin [pdf]

Saa tiedon AHOT näytöstä Ohjaa Hakee oikaisua (-> muutoksenhaku- prosessiin) Opintojakson suoritus -kirjaus ”UEF AHOT hakemus/ päätöslomake” ja prosessin sovellusohjeet Ei hae oikaisua Ei hae oikaisua Päättää Päättää AHOT_PROSESSI_UEF.vsd Page-1…

FILO AHOT_prosessi_UEF_fin [pdf]

Saa tiedon AHOT näytöstä Ohjaa Hakee oikaisua (-> muutoksenhaku- prosessiin) Opintojakson suoritus -kirjaus ”UEF AHOT hakemus/ päätöslomake” ja prosessin sovellusohjeet Ei hae oikaisua Ei hae oikaisua Päättää Päättää AHOT_PROSESSI_UEF.vsd Page-1…

FILO AHOT-HAKEMUS-2015 [pdf]

…Paperituloste postitse osoitteeseen: Paikka, pvm, allekirjoitus TARKISTA, ETTÄ OLET TÄYTTÄNYT KAIKKI TARPEELLISET KOHDAT JA TOIMITTANUT TARVITTAVAT LIITTEET. Toimita hakemus sähköpostitse osastosi AHOT-yhteyshenkilölle tai tulostettuna ja allekirjoitettuna postitse (kuoreen merkintä ”AHOT”)…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…2018-2019 6 Oppaassa käytetty sanasto AHOT: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoit- taa tutkintoon kuuluvien opintojen hyväksilukemista joko muualla suoritettujen opinto- jen tai muulla tavoin (esim. työelämässä) hankitun…