Hakutulokset: aiemmat-vaihto-opiskelijat

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto 5118110 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto, geospa- tiaalisen analyysin linja 5118200 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihto– ehto 5118210 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihto– ehto, geospatiaalisen analyysin…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…Kamusta ja WebOodin oppaasta. Vaihtoon lähtemistä kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Tietoa vaihtomahdollisuuksista saa kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämistä vaihtoinfoista (syksyllä ja keväällä) sekä Kamusta. Vaihtopaikkojen haku on aina kaksivaiheinen. Ensin järjestetään…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat • psykologian opiskelijat • perinteentutkimuksen opiskelijat • kulttuurintutkimuksen opiskelijat Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta • yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijat • kauppa- ja oikeustieteellisen alan opiskelijat • sosiaali- ja terveysjohtamisen…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…on kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille. Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa yksittäisiä, heidän opinto-ohjelmansa kannalta relevantteja opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta. Opiskelijat, joille on myönnetty…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-oh- jelmissa ja verkostoissa. Vaihtoon lähtemistä kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Tietoa vaihtomahdolli- suuksista saa kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämistä vaihtoinfoista (syk- syllä ja keväällä) sekä Kamusta….

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…maailmaa. Lisäksi yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-oh- jelmissa ja verkostoissa. Vaihtoon lähtemistä kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Tietoa vaihtomahdolli- suuksista saa kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämistä vaihtoinfoista (syk- syllä ja keväällä)…