Hakutulokset: aiemmat-vaihto-opiskelijat

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…opintoyhteisössä. Maantieteen aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opintojen tutkintorakenne ja opintojaksokuvaukset ovat katsottavissa maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen opinto-oppaassa WebOodissa. Luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumisvaihtoehto (120 op) Suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat syventyvät opinnoissaan luonnon- ja ympäristömaantieteen käsitteisiin,… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto 5118110 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto, geospa- tiaalisen analyysin linja 5118200 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihto– ehto 5118210 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihto– ehto, geospatiaalisen analyysin… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut [pdf]

vaihto-ohjelma, jonka kautta vaihtoon voivat hakea kaikki UEFin perustutkinto-opiskelijat. Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla 17 ISEP poikkeaa joiltain osin muista vaihto-ohjelmista. Esimerkiksi ISEP-vaihtoon läh- tijä maksaa omalle yliopistolleen kiinteän ISEP-maksun, joka… Continue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat • psykologian opiskelijat • perinteentutkimuksen opiskelijat • kulttuurintutkimuksen opiskelijat Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta • yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijat • kauppa- ja oikeustieteellisen alan opiskelijat • sosiaali- ja terveysjohtamisen… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…on kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille. Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa yksittäisiä, heidän opinto-ohjelmansa kannalta relevantteja opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta. Opiskelijat, joille on myönnetty… Continue Reading Filtdk-sivuainevalinnat-2019