Search Results: aiemmat-vaihto-opiskelijat

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ton opiskelijat, kansainvälisessä vaihdossa olleet opiskelijat ja tutkinto-opiskelijat. Si- sällyttämistä osaksi tutkintoa voivat hakea vain tutkinto-opiskelijat. Sisällyttämistä voi hakea avoimessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla (ehtona, että opinnot ovat jonkun yliopiston vahvistaman… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…ON-tutkinto- opiskelijat. Syventäviin opintoihin kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteen tohtoriohjelman jatko-opiskelijat sekä gradu- /tutkielma-vaiheessa olevat julkisoikeuden ja oikeustieteen tutkinto-opiskelijat. Englanninkielisiin seminaareihin etusijalla ovat oi- keustieteiden laitoksen kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Seminaarin… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ON-tutkinto- opiskelijat. Syventäviin opintoihin kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteen tohtoriohjelman jatko-opiskelijat sekä gradu-/tutkielma-vaiheessa olevat julkisoikeuden ja oikeustieteen opiskelijat. Englanninkielisiin seminaareihin etusijalla ovat kansainvälis- ten maisteriohjelmien opiskelijat. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…tutkinto-opiskelijat. Syventäviin opintoihin kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat jatko- opiskelijat sekä gradu- /tutkielma-vaiheessa olevat opiskelijat. Englanninkielisiin semi- naareihin etusijalla ovat kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot, joita käytetään… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostois- sa. Vaihtoon lähtemistä kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Tietoa vaihtomahdollisuuksista saa kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämistä vaihtoinfoista (syksyllä ja keväällä) sekä Kamusta. Vaihtopaikkojen haku… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…käännöstiede: amanuenssi Minna Surakka, minna.i.surakka(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2027 Hakulomake ja tiedekunnan AHOT-ohje ovat osoitteessa www.uef.fi/filtdk/aiemmat-ja-muualla- tehdyt-opinnot. http://www.uef.fi/filtdk/aiemmat-ja-muualla-tehdyt-opinnot http://www.uef.fi/filtdk/aiemmat-ja-muualla-tehdyt-opinnot Opinto-opas 2015–2016 47 Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisista vastaa yliopiston kielikeskus. Ohjeet… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tehdään päätökset yliopiston esittämistä vaihto-opiskelijaehdokkaista. Lopullisen päätöksen vaihto-opiskelupaikasta tekee aina ulkomainen kohdeyliopisto. Tämän jälkeen vaihtoon opiskelijat saavat kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista ohjeistuksen haun toi- seen vaiheeseen, eli valitut opiskelijat tekevät hakemuksen kohdeyliopistoon… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018