Search Results: aiemmat-vaihto-opiskelijat

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…LuK-tutkinnon jälkeen opettajan vaihtoehdosta maan- tieteilijän vaihtoehtoon, voidaan edellyttää täydentävän pääaineen opintojaan. Geoinformatiikan sekä aluekehityksen ja ympäristövaikuttamisen syventävien opin- tojen suuntautumisvaihtoehdot edellyttävät tiettyjä edeltäviä opintoja. Opinnoista tulee neuvotella suuntautumisvaihtoehdosta vastaavan… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto 5118110 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto, geospa- tiaalisen analyysin linja 5118200 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihto– ehto 5118210 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihto– ehto, geospatiaalisen analyysin… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumisvaihtoehto 5116510 maantieteen syventävät opinnot, luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumis- vaihtoehto 5116700 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 5118100 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto 5118110 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto, geospa-… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opettajan vaihtoehdosta maantieteilijän vaihtoehtoon, voidaan edellyttää täydentä- vän pääaineen opintojaan. Geoinformatiikan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto edellyttää tiettyjä edel- täviä opintoja. Opinnoista tulee neuvotella suuntautumisvaihtoehdosta vastaavan Hops- ohjaajan kanssa. 2.2.1 Maantiede Maantieteen… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat  psykologian opiskelijat  perinteentutkimuksen opiskelijat  kulttuurintutkimuksen opiskelijat Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta  yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijat  kauppa- ja oikeustieteellisen alan opiskelijat  sosiaali- ja terveysjohtamisen… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat • psykologian opiskelijat • perinteentutkimuksen opiskelijat • kulttuurintutkimuksen opiskelijat Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta • yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijat • kauppa- ja oikeustieteellisen alan opiskelijat • sosiaali- ja terveysjohtamisen… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat  psykologian opiskelijat  perinteentutkimuksen opiskelijat  kulttuurintutkimuksen opiskelijat Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta  yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijat  kauppa- ja oikeustieteellisen alan opiskelijat  sosiaali- ja terveysjohtamisen… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijat • psykologian opiskelijat • perinteentutkimuksen opiskelijat • kulttuurintutkimuksen opiskelijat Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta • yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijat • kauppa- ja oikeustieteellisen alan opiskelijat • sosiaali- ja terveysjohtamisen… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018