Hakutulokset: apuvalineet

Yksilölliset järjestelyt, apuvälineet, tilat [sivu]

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen…

Esteetön opiskelu [sivu]

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen…

Ohjeet_esteetön uef_2019 (1) [pdf]

1 (9) 19.6.2019 OHJEET YKSILÖLLISISTÄ JÄRJESTELYISTÄ VALINTAKOKEESSA JA OPINNOISSA 1. Yleistä Yhdenvertaisuuslain (6/2014) mukaan koulutuksen järjestäjän on ryhdyttävä tarvittaviin toimen- piteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava…