Hakutulokset: avoin-yliopisto

Opinnäytteet [sivu]

ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen (OPM:n ohje Opinnäytteiden julkisuus 28.1.2004 Dnro 3/5000/2004). Yliopistotutkinnossa harjaannutaan tutkimustyöhön, jonka yksi periaate on avoimuus. Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin…

Avoin yliopisto [sivu]

Avoimen yliopisto-opetuksen periaatteena on tarjota kaikille aikuisille, koulutustaustasta riippumatta mahdollisuus yliopisto-opintoihin. Lue lisää Aducaten sivulta….

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

kielen ja kääntämisen aine- ja syventäviin sivuaineopintoihin voi hakea Itä-Suomen yliopistossa suoritetun englannin kielen perusopintokokonaisuuden tai toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettujen englannin kielen yliopisto-opintojen perusteella. Haku Itä-Suomen yliopiston englannin kielen perusopintokokonaisuuden…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

Englannin kielen ja kääntämisen aine- ja syventäviin sivuaineopintoihin voi hakea Itä-Suomen yliopistossa suoritetun englannin kielen perusopintokokonaisuuden tai toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettujen englannin kielen yliopisto-opintojen perusteella. Haku Itä-Suomen yliopiston englannin kielen…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

7 § Yhteistutkinto-ohjelmat Kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa järjestettävistä yhteistutkinto-ohjelmista sovitaan erillisissä yliopistojen välisissä sopimuksissa. Rehtori päättää yhteistutkinto- ohjelmia koskevista yleisistä määräyksistä. 8 § Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus Yliopistossa järjestetään…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus Yliopistossa järjestetään tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto– opetusta. Yliopistossa järjestetään myös täydennyskoulutusta. Opiskeluoikeudet 9 § Valintaperusteet alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista säädetään yliopistolain 36…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

hyödyllisiä oppaita ovat Itä- Suomen yliopiston jatkokoulutusopas (saatavana sähköisesti) sekä avoimen yliopiston (http://www.uef.fi/aducate/avoinyliopisto) ja Snellman-kesäyliopiston (http://www. snellmankesayliopisto.fi/s/) verkkosivut. Kuopiossa elokuussa 2018 Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Lääketieteen laitos http://www.uef.fi/laake/laaketiede https://kamu.uef.fi/ https://weboodi.uef.fi/weboodi/ https://lukari.uef.fi/…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus Yliopistossa järjestetään tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto– opetusta. Yliopistossa järjestetään myös täydennyskoulutusta. OPISKELUOIKEUDET 9 § Valintaperusteet alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoi- hin Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista säädetään yliopistolain…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/al- kup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata P6 P8 OPASTETAULU INFO YLIOPISTON MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI…

Avoimen yliopiston sivuaineopinnot tutkinto-opiskelijoille [sivu]

Avoin yliopisto ilmoittaa opiskelijalle myös kielteisestä päätöksestä. Opiskelija huolehtii, että opinnot tulevat suoritetuksi Avoimesta yliopistosta myönnetyn opinto-oikeusajan puitteissa. Mikäli opinnot eivät tule valmiiksi ennen Avoimesta yliopistosta myönnetyn opinto-oikeusajan päättymistä, opiskelija…