Hakutulokset: biologia

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…tiedekunta Ympäristötiede ja biologia 30 op Biologian aineopinnot 30 op Hydrobiologia 25 op Biokemia 25 op Ympäristötieteen aineopinnot 30 op Fysiikka 25/35/30 op Matematiikka 25/35/30 op Kansainvälistyminen 25/35 op Kemia…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…osaston yleinen opinto-ohjaus: amanuenssi Jan Pohjonen Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat Biologia: Sari Kontunen-Soppela ja Eeva Kuusela Fysiikka: Martti Mäkinen Kemia: Mari Heiskanen ja Leila Alvila Matematiikka: Visa Latvala ja…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

Biologian aineen- opettajaksi opiskelevat suorittavat pääaineen (biologia) syventävät opinnot ympäristön- muutoksen biologian ohjelman mukaisesti Joensuun kampuksella. Maisterintutkinto (120 op) sisältää ympäristötieteen tai biologian syventävät opinnot (80 op, biologian ai- neenopettajakoulutuksessa…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

Biologia Ei Työtön Kyllä 1 nainen 2016 Filosofian maisteri, luonnontieteet Biologia Ei Työtön Kyllä 1 mies 2016 Filosofian maisteri, luonnontieteet Biotieteiden ko. Ei Työtön Kyllä 1 nainen 2016 Filosofian maisteri,…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…Kehitysbiologia 3 op 4429504 Kliininen mikrobiologia (BioMed, luennot) 4.5 op 4460808 Mikrobiologian perusteet 4 op UEF // Opinto-opas 2018-201922 4429403 Ruuansulatus ja aineenvaihdunta 4 op 4421601 Solun ja kudoksen rakenne…

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

…julkaistu) biologia englannin kieli ja kulttuuri erityisopettajien koulutus farmaseuttien koulutus fysiikka, sovellettu fysiikka ja fotoniikka hallintotieteet (tavoitetutkinto hallintotieteiden maisteri, useita eri pääaineita) hammaslääkärien koulutus kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen koulutus kauppatieteet (tavoitetutkinto…

Oppiaine- ja koulutuskohtaiset materiaalit [sivu]

…varten päivitetään tälle sivulle hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. A Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma B Biologia Biolääketiede E Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen Erityisopettajan koulutus Erilliset erityisopettajan opinnot Erilliset varhaiskasvatuksen…

Sivuaineinfoja ja -toreja Joensuun ja Kuopion kampuksella 19.9. [uutinen]

…Kauppatieteiden laitos: kauppatieteiden sivuaineet (ml. yrittäjyys), kansantaloustiede Oikeustieteiden laitos Teologian osasto: läntinen ja ortodoksinen teologia Tietojenkäsittelytieteen laitos: Tilastotiede Yhteiskuntatieteiden laitos: Sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, nuorisotutkimus Ympäristö- ja biotieteiden laitos: Biologia, ympäristötieteet Kuopion…

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 (pdf) Oppiaineiden vastuuhenkilöt Heimossa (vaatii kirjautumisen) Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat, Lumet harjoittelusuunnitelma (word template) Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Opinnäytetyön tarkastus…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…Ulottuvuudet (TeMoKuu) 25 op (Kansanterveys- tieteen yksikkö) • Toksikologia 16 op (Farmasian laitos) • Ihmisen biologia 25 op (Biolääketieteen yksikkö) Seuraavia tiedekunnan opintokokonaisuuksia tarjotaan myös Avoimen yliopiston (Adu- cate) kautta:…