Hakutulokset: biologia

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…laitos: Opintosihteeri Meri Jäppinen (Joensuu) ja opintosihteeri Merja Leppänen (Kuopio) Ympäristö- ja biotieteiden laitos: Opintosihteeri Susanna Kajo (ympäristötiede, Kuopio) ja opintosihteeri Seija Hämäläinen (biologia, Joensuu)   Jatkotutkinto-opiskelijan yleinen opintoneuvonta: Koulutuspäällikkö… Continue Reading Opintoneuvonta tiedekunnissa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…pääaine on biologia. Biologian aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat pääaineen (biologia) syventävät opinnot ympäristönmuutoksen biologian ohjelman mukaisesti Joensuun kampuksella. Maisterintutkinto (120 op) sisältää ympäristötieteen tai biologian syventävät opinnot (80 op, biologian aineenopettajakoulutuksessa… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

Biologian aineen- opettajaksi opiskelevat suorittavat pääaineen (biologia) syventävät opinnot ympäristön- muutoksen biologian ohjelman mukaisesti Joensuun kampuksella. Maisterintutkinto (120 op) sisältää ympäristötieteen tai biologian syventävät opinnot (80 op, biologian ai- neenopettajakoulutuksessa… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Biologia LuK rakenne [pdf]

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (pääaine biologia), Ympäristö- ja biotieteiden laaja kandidaattiohjelma (180 op) LuK-tutkinnon saavuttamiseksi opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelman mukaisesti 180 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin sisältyy: 1. Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot… Continue Reading Biologia LuK rakenne

Biologia FM rakenne [pdf]

Filosofian maisterin tutkinto, pääaine biologia (120 op) FM-tutkinnon saavuttamiseksi opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelman mukaisesti 120 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin sisältyy: 1) Biologian syventävät opinnot (vähintään 80 op, paitsi aineenopettajakoulutuksessa 60… Continue Reading Biologia FM rakenne