Search Results: biologia

UEF_BIOLOGIA_SmartStart_Opas [pdf]

Solu- ja molekyy- libiologian perusteet, jossa käydään läpi solubiologian, biokemian ja molekyylibiologian keskeistä sisältöä. Kursseja suoritetaan samanaikaisesti niihin linkittyvien biologian aineopintojen kanssa. Ensimmäisen vuoden opintojen päämääränä on ympäristö- ja biotieteiden…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…vanhan tutkintorakenteen mukaisesti valita vapaasti biologian eri osa-alueiden opintojaksoja. Pääaineopiskelijalla on myös mahdol- lisuus erikoistumiseen biologian eri aloille. Lukuvuonna 2016-2017 biologian syventävät opinnot voidaan suunnata eläinbiologiaan, kasvibiologiaan tai ympäristöbiologiaan, jol-…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

osaa soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Biologian erikoistavat aineopinnot (20 op) syventävät pääaineopiskelijan ympäristö- biologista osaamista joko ekologian tai molekyylibiologian ja biokemian alalla. Biologian syventäviin opintoihin voidaan valita vapaasti biologian eri…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Biologian syventäviin opintoihin voidaan valita vapaasti biologian eri osa-alueiden opintojaksoja. Pääaineopiskelijalla on myös mahdollisuus erikoistumiseen biologian eri aloille. Syventävät opinnot voidaan suunnata eläinbiologiaan, kasvibiologiaan tai ympäristöbiologiaan,…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tiedekunta // UEF 37 Biologian syventävät opinnot (3123100) Syventävät opinnot (ympäristönmuutoksen biologia), 80 op (3123810) Syventävät opinnot (biologia, aineenopettaja), 60-80 op (3123820) Opintojakso Biologian opettaja Biologi Biologia sivuaineena 3123101 Biologian…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tiedekunta // UEF 37 Biologian syventävät opinnot (3123100) Syventävät opinnot (ympäristönmuutoksen biologia), 80 op (3123810) Syventävät opinnot (biologia, aineenopettaja), 60-80 op (3123820) Opintojakso Biologian opettaja Biologi Biologia sivuaineena 3123101 Biologian…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…osaa soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Biologian syventäviin opintoihin voidaan valita vapaasti biologian eri osa-alueiden opintojaksoja. Pääaineopiskelijalla on myös mahdollisuus erikoistumiseen biologian eri aloille. Syventävät opinnot voidaan suunnata eläinbiologiaan, kasvibiologiaan tai…

Suojattu-Opiskelijoille_Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…Ruotsi/saksa/venäjä Kyllä Työtön Kyllä 1 nainen 2016 Terveystieteiden maisteri Hoitotiede Ei Työtön Kyllä 1 mies 2016 Filosofian maisteri, luonnontieteet Biologia Ei Työtön Kyllä 1 mies 2016 Filosofian maisteri, luonnontieteet Biologia

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…7 op Sivuaineopintoja Biologian perusopin- not 25 op Sivuaineopintoja Biologian aineopintoja 25 op Sivuaineopintoja Biologian aineopintoja 10 op Maantiede, filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, maantieteen opettaja 4. vuosi 60…

Minor subject studies in the UEF [page]

…analyysi 25 ECTS Gerontologia 25 op *** Hallinto-oikeus 25/35 ECTS Historia 25/35/65 ECTS* Hoitotieteen aineopinnot (31 ECTS)*** Hydrobiologia 25 ECTS Ihmisen biologia 25 ECTS Informaatio- ja tietoteknologiaoikeus väh. 25 ECTS…