Hakutulokset: e-examination

UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu [pdf]

Animal Sciences http://wwwb.mmm.fi/koe-elaintoiminta/engl.htm BTNK, Finnish National Advisory Board on Biotechnology http://pro.tsv.fi/tenk/ENG/function.htm http://www.etene.org/e/index.shtml http://www.etene.org/e/index.shtml http://wwwb.mmm.fi/koe-elaintoiminta/engl.htm Doctoral School // UEF 117 http://www.biotekniikanneuvottelukunta.fi/english1.htm GTLK Board for Gene Technology http://www.geenitekniikanlautakunta.fi/en GUIDELINES AND REGULATIONS ON… Continue Reading UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

kampuksella biologian, fysiikan, kemian, matematiikan, metsätie- teen, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovel- letun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa. Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteel- liselle koulutusalalle… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot, päättää näiden opiskelijoiden valinnan perusteista ja myöntää opinto-oikeudet. Terveystieteiden tiedekunta järjestää terveystieteiden opettajankoulutuksen hoitotieteen pää- aineopiskelijoille. Rehtori päättää opiskelupaikkojen jakautumisesta tiedekunnille ja oppiaineille. 13 § Sivuaineopinto-oikeudet… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

tulee maisterin tut- kinto suorittaa vastaavasti uusimman rakenteen mukaisesti. Siirtymäsäännökset ja opin- tojaksoja koskevat muutokset löytyvät laitoksen sivulta: http://www.uef.fi/web/kauppa- tieteet/tutkintorakenneuudistus. http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 101 Kauppatieteiden… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

Ympti BEC opinnot [pdf]

Environmental ecology Koodi Course Op Timing 3123172 Advanced Taxonomic Collection 2-6 continuously 3710486 Chemical Ecology 5 autumn 2019 3123190 Community Ecology 4 autumn 2020 3123175 Current Issues in Aquatic Ecotoxicology… Continue Reading Ympti BEC opinnot