Hakutulokset: hoitotiede

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…kielet, psykologia, lääketiede, farmasia, opettajankoulutus (mm. opettajan pedagogiset opinnot), sosiaalityö, hoitotiede ja ravitsemustiede. Tiedekuntakohtaiset sivuaineopiskelun periaatteet ja sivuainetarjonta on koottu opinto-oppaisiin​ (pdf-muodossa). Tiedot ovat myös WebOodin opinto-oppaissa kohdassa ‘Erilliset opintokokonaisuudet’….

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…Tissari ja Marko Hyttinen Terveystieteiden tiedekunnan hops-ohjaajat Biolääketiede: yliopistonlehtori Sanna Ryhänen Farmaseutti/proviisori: koulutussuunnittelija Päivi Anneli Hartikainen Hammaslääketiede: koulutussuunnittelija Leena Lampinen Hoitotiede: yliopisto-opettaja Ari Haaranen Lääketiede: opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä Ravitsemustiede: opetushoitaja…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

UEF// SMART START HOITOTIEDE 30824136_UEF_Smart_Start_opas_Hoitotiede_18_06_25.indd 1 25.6.2018 12.39.20 TUTUSTU OPISKELUUN JA YLIOPISTOELÄMÄÄN ENNAKKOON VERKOSSA Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuden opiskelijan ennakkomateriaaliin, jonka löydät osoitteesta kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle viimeistään 10. elokuuta. Verkkomateriaalin avulla…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot Kotisivu: www.uef.fi/hoitotiede Facebook: www.facebook.com/UefHoitotiede https://kamu.uef.fi/student-book/opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistukset/ http://www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot http://www.uef.fi/hoitotiede/ http://www.facebook.com/UefHoitotiede 46 UEF // Opinto-opas 2018-2019 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 Lait ja asetukset Yliopistolaki 558/2009 www.finlex.fi Valtioneuvoston asetus…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…lainkaan tärkeä melko tärkeä 1 1 1 1 1 nainen 2016 Terveystieteiden maisteri Hoitotiede Ei Töissä Kyllä muu Kuopio ylempi kk-tutkinto erittäin tärkeä melko tärkeä erittäin tärkeä melko tärkeä erittäin…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…vinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede • Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoi- misesti opiskellen kolme (3) vuotta. Opetuksen tavoitteena on…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…sy- ventävät opintonsa. Proviisorit toimivat lääkealan johto-, suunnittelu- ja asiantuntijateh- tävissä. http://www.uef.fi/farmasia http://www.uef.fi/hammas http://www.uef.fi/laake http://www.uef.fi/biolaaketiede http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat http://www.uef.fi/hoitotiede http://www.uef.fi/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede UEF // Opinto-opas 2018-2019 16 Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääkärin peruskoulutus kestää 5.5…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…ovat hoitotiede, ravitse- mustiede ja terveyden edistäminen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääke- tiede). Hoitotiede Opiskelijat valitaan hoitotieteen pääaineeseen, jossa koulutussuuntauksina ovat: • Hoitotyön johtamisen koulutus • Preventiivisen hoitotieteen koulutus • Terveystieteiden…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…kandidaateiksi (180 op) tai maistereiksi (120 op). Terveystieteiden pääaineita ovat hoitotiede, ravitse- mustiede ja terveyden edistäminen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääke- tiede). Hoitotiede Opiskelijat valitaan hoitotieteen pääaineeseen, jossa koulutussuuntauksina ovat: …

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…alalle. Koulutus tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet biolääketieteelliseen tut- kimustyöhön ja edelleen tutkijanuralle tieteellisen jatkokoulutuksen kautta. http://www.uef.fi/biolaaketiede http://www.uef.fi/farmasia http://www.uef.fi/hammas http://www.uef.fi/laake http://www.uef.fi/hoitotiede http://www.uef.fi/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat UEF // Opinto-opas 2018-20198 Farmaseutin ja…