Hakutulokset: hyry

Yleistä Itä-Suomen yliopistosta [sivu]

…ryhmät: Opintoasioiden vastaavien ryhmä (OVA) Opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointiryhmä (HYRY) Opiskelijoiden ohjauksen koordinaatioryhmä (OKKE) Oppimisympäristöjen kehittämisryhmä Laatutyö ja palautejärjestelmä Yliopistolla on Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoima ja maaliskuussa vuonna 2011 hyväksymä laatujärjestelmä….

Opiskeluhyvinvointityö UEFissa [sivu]

…nimetty Opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointiryhmä (HYRY), joka tekee tiivistä yhteistyötä Ohjauksen koordinointi- ja kehittämisryhmän (Okke) kanssa. Moniammatillisen hyvinvointiryhmän työ tukee 1.1.2018 käynnistynyttä kolmivuotista Ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja työelämäyhteyksien kehittämisohjelmaa. Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana…

Erityisjärjestelyt, apuvälineet, tilat [sivu]

…ja kehitetään opiskeljoiden opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmässä (HYRY). Ryhmän pj. on opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen. Yliopistoon hakemiseen liittyvä yleinen opintoneuvonta valintakokeiden erityisjärjestelyasioissa: opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, opintopalvelut (etunimi.sukunimi (at) uef.fi). Puh….

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä [sivu]

…koskeviin häirintätilanteisiin vuoden 2019 alusta lukien. Työn koordinoinnista on vastannut opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmä (HYRY). Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa kiusaamista, häirintää, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka kohteena oleva ihminen…

Opiskelijoiden päihdeohjelma [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa on hyväksytty lokakuussa 2015 päihdeohjelma opiskelijoille (pdf). Ohjelma luo yhtenäiset toimintaohjeet opiskelijoiden päihdeongelmaan puuttumiseksi sekä päihdekäytön haittojen ehkäisemiseksi. Päihdeyhdyshenkilöt Päihdeyhdyshenkilöt kuuluvat opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmään (HYRY), joka on…

Esteetön opiskelu [sivu]

…päällikkö Erja Widgrén-Sallinen Kuopion kampus: opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen Heidän yhteystietonsa löydät yliopiston puhelinluettelosta. Opiskelun esteettömyysasioita koordinoi ja linjaa yliopistossamme opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmä (HYRY). Ryhmän puheenjohtaja on opiskelijapalvelun päällikkö…

UEF_toimintamalli_epäasiallinen_kohtelu_ja_hairinta_opiskelu [pdf]

…sovelletaan yliopistolain mukaisia kurinpitotoimia: kirjallinen varoitus ja erottaminen (määräajaksi tai kokonaan). Häirintäyhdyshenkilöt raportoivat vuosittain Opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmälle (HYRY) häirintätapausten määrän kampuksittain sekä häirinnän kohteeksi joutuneiden sukupuolijakaumat. Raportti sisältää lyhyen…