Search Results: joo-en

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa vahvistettuun opintojaksokuvaukseen. Opintosuoritukset tai sen osat on suoritettava ja palautettava asetetussa määräajassa. (Opintojohtosääntö 34 §) Opintosuoritusten, myös alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytteiden sekä sivuaineeseen laadittujen opinnäytteiden,… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…biolääketieteen yksikön opettajakuntaa. Kahden ensimmäisen vuoden opinnot rakentuvat pääosin pakollisista opintojaksoista, mutta seuraavien vuosien opintojen mahdollisen järjestyksen muuttumisen ja/tai vapaavalintaisten opintojen myötä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tekemisen merkitys korostuu…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…biolääketieteen yksikön opettajakuntaa. Kahden ensimmäisen vuoden opinnot rakentuvat pääosin pakollisista opintojaksoista, mutta seuraavien vuosien opintojen mahdollisen järjestyksen muuttumisen ja/tai vapaavalintaisten opintojen myötä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tekemisen merkitys korostuu…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…sähköposti: marjorita.sormunen(at)uef.fi Lääketieteen laitos Lääketieteen laitos on terveystieteiden tiedekunnan suurin laitos. Laitos jakautuu biolääketieteen, hammaslääketieteen, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen sekä kliinisen lääketieteen yksikköön. Laitos vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattien sekä… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…sijoittumisen keskeiset periaatteet ymmärtää tieteellisen asiantuntemuksensa ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen. Tutkintoon sisältyvien opintojen ohjeellinen ajoittuminen on esitelty historia- ja maantieteiden laitoksen opintoyhteisössä. Tutkintoon kuuluvien opintokokonaisuuksien ja niiden sisältöjen tarkempi esittely… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…kliinisen lääketieteen yksikköön. Laitos vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattien sekä terveystieteiden (ravitsemustiede sekä terveyden edistäminen – suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) ja biolääketieteen alan kandidaattienContinue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…liittyvien ekofysiologisten sekä solu- ja molekyylibiologisten vaikutusten selvittämiseen sekä solutason vaikutusmekanismien ymmärtämiseen. Ope- tus toteutetaan englanninkielisenä, ja se antaa hyvät valmiudet ympäristömuutoksen biologisten vaikutusten tutkimustehtäviin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja toimi-… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019