Search Results: joo-en

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…HOPS-työskentely Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojensuoritusjärjestys (ensimmäisen luku- vuoden HOPS-runko) on kirjoitettu osaksi tätä opetussuunnitelmaa. Ensimmäisen opiskeluvuoden helmikuussa opiskelijat käyvät opintokeskustelun amanuenssin kanssa. Toisen vuoden syksyllä opiskelijat laativat itselleen opintosuunnitelman YTK-tutkinnon… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja rahoitus Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämi- seen esimerkiksi… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…kampusten välinen siirtyminen ………………… 258 7.2 Opinto-oikeuden muuttaminen ja opintojen suorittaminen valmistumisen jälkeen …… 258 7.3 Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat ja lisäajan hakeminen ……………………………………. 259 7.4 JOO-opinnot ……………………………………………………………………………………………………………. 260 7.5 PääaineenContinue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…oikeustieteen teorianmuodostuksen ja keskeiset tutkimusmenetelmät – omaa edellytykset tieteelliseen tutkimustyöhön ja uuden oikeudellisen tiedon tuotta- miseen Oikeustieteellisen koulutuksen Joensuun malli: johtoteema-ajattelu Itä-Suomen yliopistosta valmistuvien oikeusnotaarien ja oikeustieteen maistereiden tie- dollinenContinue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ymmärtämiseen. Ympäristöekologian opintokokonaisuus keskittyy ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen sekä ympäristömuutosten merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian Opinto-opas 2014–2015 143 opintokokonaisuudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustatekijöihin ja biogeokemiallisten prosessien merkitykseen ympäristömuutoksissa. Opetus toteutetaan englanninkielisenä, ja… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

TT Farmasia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…uuden terveyden biotieteiden koulutuksen. Koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Terveyden biotieteiden pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi… Continue Reading TT Farmasia opinto-opas 2014-2015

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…hyväksyttää ennen niiden kirjaamista OodiHopsiin laitoksen AHOT- vastaavalla. Ennen tutkintojen hakemista päivitetyt ja haettavien tutkintojen mukaiset HOPSit tulee hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä. Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelija osallistuu yliopiston yhteiseen orientaatiokoulutukseen sekä… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016