Hakutulokset: kauppatieteet

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…Historia//maantiede: amanuenssi Riikka Myllys ja Outi Väyrynen Kauppatieteet, Joensuu: amanuenssi Sari-Johanna Karhapää ja opintosihteeri Anne Ikonen Kauppatieteet, Kuopio: amanuenssi Christina Piel KTK-opiskelijat Ensimmäisen vuoden KTK-opiskelijat: Christina Piel Johtamisen ja markkinoinnin…

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…op Ympäristöpolitiikka 25/35 op Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, 61 op (25/36 op) Geoinformatiikan opintokokonaisuus 25 op Geospatiaalinen analyysi 25 op Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus 25 op Kauppatieteet Kauppatieteen perus- ja aineopinnot…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tulee maisterin tut- kinto suorittaa vastaavasti uusimman rakenteen mukaisesti. Siirtymäsäännökset ja opin- tojaksoja koskevat muutokset löytyvät laitoksen sivulta: http://www.uef.fi/web/kauppa- tieteet/tutkintorakenneuudistus. http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 101 Kauppatieteiden…

Oppiaine- ja koulutuskohtaiset materiaalit [sivu]

…erityisopettajan opinnot F Farmaseutti Farmaseutti ja proviisori Fysiikka (myös fysiikan aineenopettaja sekä fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja) H Hammaslääketiede Historia Hoitotiede J Julkisoikeus K Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede Kauppatieteet, Joensuu Kauppatieteet, Kuopio…

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

…julkaistu) biologia englannin kieli ja kulttuuri erityisopettajien koulutus farmaseuttien koulutus fysiikka, sovellettu fysiikka ja fotoniikka hallintotieteet (tavoitetutkinto hallintotieteiden maisteri, useita eri pääaineita) hammaslääkärien koulutus kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen koulutus kauppatieteet (tavoitetutkinto…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Hops-neuvojat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita….

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…Kansainvälisiin tehtäviin valmentavat opinnot 4470110 30,0 op Vapaat op. MOD 12 Kauppatieteet ja johtaminen 4470120 30,0 op Vapaat op. MOD 13 Kansainväliset opinnot vaihdossa 4470130 30,0 op Vapaat op. MOD…

Opiskelija, haluatko olla osa tutkimuksen kaupallistamista? [uutinen]

…tai kontaktoida potentiaalisia asiakkaita. Toimeksiannon laajuudesta riippuen sinulla on mahdollista kerryttää rekisteriäsi 1-6 opintopisteellä. Kurssi on auki koko vuoden. Katso lisätietoja: www.uef.fi/kauppatieteet/toimeksianto Weboodissa: Yrittäjyyden projektityö, 5215219 Vastuuopettaja: Helen Reijonen, helen.reijonen@uef.fi…

Tutkinnot ja opiskeluoikeus [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintoja seuraavilta aloilta: farmasia, hammaslääketiede, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketiede, metsätieteet, oikeustiede, psykologia, teologia, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet. Koulutustarjonta on esitelty UEFin hae yliopistoon…