Search Results: korvaaminen

Opintojen korvaaminen [dot]

LUMET Opintojen korvaaminen [image: image3.png] Opintojakson korvaavuushakemus Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Saapunut yksikköön ____/____ 20____ Lomake on täytettävä koneella Opiskelijan tiedot Sukunimi ja etunimet UEF:n opiskelijanumero Koulutusohjelma Opintojen aloitusvuosi Sähköpostiosoite… Continue Reading Opintojen korvaaminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…Kamussa on lisätietoa aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvusta. Tiedekunnilla, laitoksilla/osastoilla ja oppiaineilla on omia pysyväismääräyksiä. YHKA: AHOT-pysyväismääräysten tarkennukset Opintojen korvaaminen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opintojaksoja voidaan korvata, mikäli muualla suoritettu opintojakso… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin suoritetulla kurssilla (sähköinen korvaavuushakemus löytyy KAMUsta). Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun kurssin sisällyttämistä kauppatieteiden tutkintoon… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…ja missä järjestyksessä. Hyväksilukemisella tarkoitetaan opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä sellaisenaan tai opetussuunnitelman tavoitteita vastaavana suorituksena osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojak-soa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020