Hakutulokset: korvaaminen

Opintojen korvaaminen [dot]

LUMET Opintojen korvaaminen [image: image3.png] Opintojakson korvaavuushakemus Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Saapunut yksikköön ____/____ 20____ Lomake on täytettävä koneella Opiskelijan tiedot Sukunimi ja etunimet UEF:n opiskelijanumero Koulutusohjelma Opintojen aloitusvuosi Sähköpostiosoite…

Aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT) [sivu]

…hyväksiluku tai niiden osa. Hyväksilukemisella tarkoitetaan opiskelijan aiemmin suoritettujen opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Hyväksilukeminen perustuu…

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ja missä järjestyksessä. Hyväksilukemisella tarkoitetaan opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä sellaisenaan tai opetussuunnitelman tavoitteita vastaavana suorituksena osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojak-soa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen….

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…opintojakso, -kokonaisuus tai sen osa. Korvaaminen tapah- tuu korvattavaa opintojaksoa tai – kokonaisuutta sisällöltään ja tasoltaan vastaavan opin- tosuorituksen tai muun osaamisen perusteella. Opintojen korvaaminen muualla suorite- tuilla opinnoilla edellyttää,…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…merkityt ja ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat. UEF // Opinto-opas 2018-2019 104 3.2.4 Aiempien opintojen hyväksilukeminen kauppatieteissä Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin…

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…tarkoitetaan opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä sellaisenaan tai opetussuunnitelman tavoitteita vastaavana suorituksena osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojak-soa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Jatkokoulutus on jatkotutkintoon tähtäävää…

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…Hyväksilukemisella tarkoitetaan opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä sellaisenaan tai opetussuunnitelman tavoitteita vastaavana suorituksena osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojak-soa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Jatkokoulutus on jatkotutkintoon…

Lomakkeet [sivu]

…Opinto-oikeudesta luopuminen Opinto-oikeuden muutoshakemus (kandidaatin ja maisterin tutkinnon muuttaminen pelkästään maisterin tutkinnoksi) Jatkuvan oppijan opinto-oikeus (opinnot perustutkinnon suorittamisen jälkeen) Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus: https://www.isyy.fi/materiaalipankki.html -> Lomakkeet -> Jäsenmaksu Opintojen korvaaminen/hyväksilukeminen Opintojen…

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

…kampuksen vaihtaminen => Siirtohaun hakukohteet -sivusto Opintojen korvaaminen (word template) Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä…