Hakutulokset: korvaaminen

Opintojen korvaaminen [dot]

LUMET Opintojen korvaaminen [image: image3.png] Opintojakson korvaavuushakemus Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Saapunut yksikköön ____/____ 20____ Lomake on täytettävä koneella Opiskelijan tiedot Sukunimi ja etunimet UEF:n opiskelijanumero Koulutusohjelma Opintojen aloitusvuosi Sähköpostiosoite…

Aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT) [sivu]

…hyväksiluku tai niiden osa. Hyväksilukemisella tarkoitetaan opiskelijan aiemmin suoritettujen opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Hyväksilukeminen perustuu…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…opintojakso, -kokonaisuus tai sen osa. Korvaaminen tapah- tuu korvattavaa opintojaksoa tai – kokonaisuutta sisällöltään ja tasoltaan vastaavan opin- tosuorituksen tai muun osaamisen perusteella. Opintojen korvaaminen muualla suorite- tuilla opinnoilla edellyttää,…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…merkityt ja ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat. UEF // Opinto-opas 2018-2019 104 3.2.4 Aiempien opintojen hyväksilukeminen kauppatieteissä Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin…

Lomakkeet [sivu]

…Opinto-oikeudesta luopuminen Opinto-oikeuden muutoshakemus (kandidaatin ja maisterin tutkinnon muuttaminen pelkästään maisterin tutkinnoksi) Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus Opintojen korvaaminen/hyväksilukeminen Opintojen hyväksilukua haetaan sähköisillä lomakkeilla, jotka löytyvät asiointipalvelusta asiointi.uef.fi. Ks. Lisätietoa aikaisempien opintojen…

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

…kampuksen vaihtaminen => Siirtohaun hakukohteet -sivusto Opintojen korvaaminen (word template) Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…voidaan myöntää käyttäen joko opintojen korvaamista tai sisällyttämistä. Opintojen korvaamista opiskelija voi hakea farmaseutin tutkintoon kuuluvista pakollisista opinnoista. Opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edel- lyttää, että opinnot vastaavat sisällöltään ja…

UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016 [pdf]

…hankittu osaaminen vastaavat tutkinnolle tai sen osille asetettuja osaamistavoitteita (tutkinto- sääntö 38§). Hyväksi lukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväk- symistä tutkintoon sellaisenaan….

FILO AHOT_prosessi_UEF_fin [pdf]

…tiedoksi Ohjaa Hyväksyminen Osasuoritus Hylkääminen Esittää todisteet osaamisestaan Pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ”UEF AHOT hakemus/ päätöslomake” ja prosessin sovellusohjeet Tutkintoon sisällyttäminen -kirjaus Opintojakson korvaaminen -kirjaus Osallistuu tarvittaessa opintoihin (hylkäävä päätös) Saa…