Search Results: korvaaminen

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…kauppatieteissä Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tar- koittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin suoritetulla kurssilla (korvaavuushakemus). Sisällyttäminen puolestaan Opinto-opas 2014−2016 85 tarkoittaa aiemmin suoritetun kurssin sisällyttämistä…

TT Hammas opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…22 Koulutuksen tehtävä……………………………………………………………………………………… 22 Koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet ……………………………………………… 22 Hops ja sen laatiminen …………………………………………………………………………………… 23 Sisällyttäminen ja korvaaminen …………………………………………………………………….. 24 Kieli ja viestintäopinnot …………………………………………………………………………………. 25 Harjoittelu / kv-vaihto…

UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sen osa. Korvaaminen tapah- tuu korvattavaa opintojaksoa tai – kokonaisuutta sisällöltään ja tasoltaan vastaavan opin- tosuorituksen tai muun osaamisen perusteella. Opintojen korvaaminen muualla suorite- tuilla opinnoilla edellyttää, että opinnot vastaavat…

yhka_2018-2019 [pdf]

…merkityt ja ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat. UEF // Opinto-opas 2018-2019 104 3.2.4 Aiempien opintojen hyväksilukeminen kauppatieteissä Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin suoritetulla kurssilla (korvaavuushakemus). Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiem- min suoritetun kurssin sisällyttämistä kauppatieteiden tutkintoon sellaisenaan. Tämä koskee vapaasti…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Hyväksilu- kemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. jatkokoulutus on jatkotutkintoon tähtäävää koulutusta esim. lisensiaatin ja/tai tohtorin tutkintoon johtava koulutus, esim. FL (filosofian lisensiaatti) ja FT (filosofian…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Tentteihin saavat osallistua vain läsnä olevina yliopiston opiskelijaluetteloon merkityt ja ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat. Aiempien opintojen hyväksilukeminen kauppatieteissä Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin…

FILO Teologia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…kuuluvaa seminaarityöskentelyä ei voi korvata millään vaihtoehtoisella suoritustavalla.  Luento-/harjoitus-/verkkokurssin korvaaminen kirjallisuudella: Edellä mainittuja ei voi korvata kirjallisuudella ellei näin erikseen opintojaksokuvauksessa kerrota.  Kirjatentin korvaaminen luento-/verkkokurssilla on mahdollista, jos…

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…voi korvata kirjallisuudella ellei näin erikseen opintojaksokuvauksessa kerrota.  Kirjatentin korvaaminen luento-/verkkokurssilla on mahdollista, jos se ilmoitetaan opintojaksokuvauksessa.  Kirjatentin korvaaminen esseellä: Opetussuunnitelmassa erikseen mainittujen opin- tojaksojen kirjatentit voi korvata…

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…työkokemuksen tai muun osaami- sen hyväksymistä sellaisenaan tai opetussuunnitelman tavoitteita vas- taavana suorituksena osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonai- suutta tai opintojaksoa. Hyväksilukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. jatkokoulutus on jatkotutkintoon tähtäävää…