Hakutulokset: kv-yhteyshenkilot

Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöt tiedekunnissa [sivu]

Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöt laitoksilla/osastoilla neuvovat vaihtoon lähteviä opiskelijoita opintoasioissa. Alla olevista valikoista löydät oman oppiaineesi kansainvälisten asioiden yhteyshenkilön. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)uef.fi. Yhteystiedot löytyvät myös Itä-Suomen yliopiston puhelinluettelosta….

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…etukäteen (esim. äitiys-vanhempainvapaa, kv-opis- kelijavaihto, varusmiespalvelu/naisten vapaaehtoinen asepalvelus, sairausloma tms.), c) poissaolo ei ole tiedossa etukäteen (esim. pidempiaikainen äkillinen sairastuminen) ja d) kyseessä on muu syy, jonka vuoksi tarvitaan opintojaksojen…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…tentteihin………………………………………………… 23 2.2 Hops ja sen laatiminen ……………………………………………………………………………………… 23 2.3 Opintojen korvaavuusperusteet / sisällyttäminen ja korvaaminen …………………….. 26 2.4 Kieli- ja viestintäopinnot…………………………………………………………………………………… 27 2.5 Harjoittelu / kv-vaihto ……………………………………………………………………………………… 28 2.6…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…opintovuoden jälkeen, ja tar- koituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, jotta opiskeluaika ei pitene vaihdon takia. Lisätietoja asiasta saa biolääketieteen kv-yhdyshenkilö Markolta (marko.pietila@uef.fi) ja kv-opiskelijapalvelujen henkilökunnalta. TUTKIELMAT Biolääketieteen…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…// Opinto-opas 2018-2019 24 MODUULI 13 (Kansainväliset opinnot vaihdossa) Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus KV-harjoittelu 0-15,0 op Kohdeyliopistossa suoritettavia opintojaksoja Tarvittaessa lisäopinnot UEF:ssa MODUULI 14 (Psykologia) Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus Vapaasti…

Johdanto kansainvälistymiseen [sivu]

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijana voit lähteä ulkomaille opiskelemaan tai harjoitteluun sekä kansainvälistyä kotikampuksella. Vaihto-opiskeluun ja kansainvälistymiseen löytyy varmasti jokaiselle sopiva vaihtoehto. Itä-Suomen yliopisto on mukana useissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa, joihin…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…voi täydentää vastaamaan kasva- tus –ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintoja (60 op) suorittamalla seuraavat opin- tojaksot, yhteensä 15 op:  2320204 Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op  2230202 Kvalitatiivinen tutkimus…