Hakutulokset: loma

Lukuvuoden ajankohtia [sivu]

…ja 7. – 9.1.2019​ 3. – 5.9.2019 ja 7. – 9.1.2020 Joululoma 19.12.2018 – 4.1.2019​ 18.12.2019 – 3.1.2020 Pääsiäisloma 18. – 24.4.2019​ 9. – 15.4.2020 Liikuntailtapäivä klo 12.15 alkaen syksyllä…

Vaihto-opiskelun rahoitus [sivu]

…voidaan maksaa vasta, kun opiskelija on hyväksytty kohdeyliopistoon ja aikaisintaan kuukautta ennen vaihdon alkamiskuukautta. Apurahalomakkeen käsittelyyn on varattava n. 4 viikkoa. Loma-ajat voivat viivästyttää maksatusta. Apurahojen suuruus vaihtelee vuosittain, vaihtokohteittain…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…periodi 18.3.–24.5.2019 Opintojaksojen opetus voi ajoittua useamman periodin ajalle. Opetusta voi olla myös periodien ulkopuolella, mutta ei loma-aikoina. Joululoma on 19.12.2018–4.1.2019 ja pääsiäisloma 18.–24.4.2019. Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 3.–7.9.2018. Kansainvälisten…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…mukaan (Sukunimi Etunimi20XX). Ohjeet löytyvät Kamusta opiskelijan käsikirjasta (valmistuvalle opiskelijalle > opinnäytetyön tarkastus). Opiskelija ilmoittaa sähköisellä lomakkeella työn ohjaajan, joka opinnäyte- työn saatuaan täydentää lomakkeeseen esityksen toisesta tarkastajasta. Sähköisellä lomakkeella…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…olla myös periodien ulkopuolella, mutta ei loma-aikoina. Joululoma on 19.12.2018—4.1.2019 ja pääsiäisloma 18.—24.4.2019. Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään verkossa 27.—31.8.2018 ja kampuksilla 3.— 5.9.2018. Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiot järjestetään 3.–5.9.2018 ja 7.–9.1.2019….

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…myöntämisen yhteydessä Diploma Supplementin eli englanninkie- lisen tutkintotodistuksen liitteen. Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, tutkintoa ja kansallista koulutusjärjestelmää englannin kielellä selittävä tut- kintotodistuksen liite, jota tarkentaa samalla myönnettävä englanninkielinen…

Todistushakemus, hammaslääketieteen lisensiaatti [pdf]

…_____ op Kieli: suomi / englanti (yliviivaa tarpeeton) Tutkintoon sisältyvät valinnaiset opintojaksot Hops-lomake toimitettu Leena Lampiselle Lisätietoja: Päiväys ja allekirjoitus _____ /_____ 20_____ ____________________________________________ Palautus Kati Nykänen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion…

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2018-2019_A5_NETTIVERSIO [pdf]

…-lomakkeelle ja sen allekirjoittaa laitoksen/osaston kansainvälisten asioiden yh- teyshenkilö. Opintosuunnitelmaa joutuu usein muuttamaan vielä vaihdon aikana. Muutoksista opintosuunnitelmaan tulee aina sopia laitoksen/osaston kanssa. Eri lai- tosten/osastojen kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot…