Hakutulokset: ohjaus

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

Puustinen HOPS-ohjaus: Kati Kasanen, Matti Kuittinen, Sanna Sinikallio Harjoittelusta vastaava opettaja antaa HOPS-ohjausta syventävien opintojen vaiheessa. Teologia Ennen lukuvuotta 2019-2020 aloittaneet opiskelijat: Läntinen teologia: amanuenssi Jan Pohjonen Ortodoksinen teologia: amanuenssi…

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

Henkilökohtainen opintosuunnitelmalla eli HOPSilla tarkoitetaan opiskelijan opintojen ajaksi tekemää opiskelun suunnittelutyötä. HOPS on työkalu omien opintojen suunnitteluun ja tavoitteiden selkiyttämiseen. HOPSin avulla pääset lähtötilanteestasi kohti tavoitteitasi ja teet…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…(tdk) perusohjaus Henkilökohtainen ohjaus, opintohallinnon ohjeet, infot, www‐sivut Työelämä‐ ja uraohjaus Hops‐ohjaaja, opettajatutorit, Uraohjaajat (UEF) Perusohjaus Henkilökohtainen ohjaus, uraohjausryhmät (UEF) Valmistuminen Hops‐ohjaaja, oph, opintosihteeri (tdk) Perusohjaus Henkilökohtainen ohjaus, opintohallinnon ohjeet,…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…ja yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana. Opiskelijalla on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Hän kykenee erilaisten ohjausympäristöjen analysointiin, ohjaustyön suunnitteluun ja…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…aloilla.   Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opintojen ohjaus ja opiskeluhyvinvointi Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa (Opintojohtosääntö 24 §). Yliopiston tarjoamat ohjauspalvelut löytyvät kootusti Kamusta. Opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on edistää…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…koulutussuuntauksiin liittyvää neuvontaa. Näiden lisäksi opintojaksojen opettajat antavat opintojaksojen suorittamiseen liittyvää ohjausta. Opiskelijatiedotus tapahtuu Yammerin kautta. Terveystieteiden tiedekunnan yleinen opintoneuvonta Opinto-ohjauksen yhteyshenkilöt terveystieteiden tiedekunnassa Tiedekunnan opintohallinnon ohjaus– ja neuvontapalvelujen yhteyshenkilöt:…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

……………………………………………………………………………………………………… 6 1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus …………………………………………………………………………. 6 1.4 Opintojen ohjaus ………………………………………………………………………………………………… 9 1.5 Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus ……………………………………………………………… 11 2 Kieli- ja viestintäopinnot …………………………………………………………….. 12 2.1 Koulusivistyskielen määritteleminen ……………………………………………………………….. 12…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

OHJAUS ……………………………………………… 13 3.2 HUMANISTISEN OSASTON ANTAMA NEUVONTA JA OHJAUS …………………………………………. 14 3.3 HOPS JA SEN LAATIMINEN ………………………………………………………………………………… 15 3.4 TIEDONLÄHTEET …………………………………………………………………………………………….. 16 4 OPINTO-OIKEUDET ……………………………………………………………………………………………. 17 4.1 SUORITETTAVAT TUTKINNOT…