Hakutulokset: ohjaus

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

Opintoneuvontaa ja hops-ohjausta antavat amanuenssit, opettajat ja ohjelmakoordinaattorit oppiaineesta riippuen. Henkilöiden tiedot löydät alla olevista valikoista. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät yliopiston puhelinluettelosta. Yleinen opintoneuvonta tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan yleinen opintoneuvonta Humanistinen osasto…

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

Henkilökohtainen opintosuunnitelmalla eli HOPSilla tarkoitetaan opiskelijan oman opintojen ajaksi tekemää opiskelun suunnittelutyötä. HOPS on työkalu omien opintojen suunnitteluun ja tavoitteiden selkiyttämiseen. HOPSin avulla pääset lähtötilanteestasi kohti tavoitteitasi ja…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…(tdk) perusohjaus Henkilökohtainen ohjaus, opintohallinnon ohjeet, infot, www‐sivut Työelämä‐ ja uraohjaus Hops‐ohjaaja, opettajatutorit, Uraohjaajat (UEF) Perusohjaus Henkilökohtainen ohjaus, uraohjausryhmät (UEF) Valmistuminen Hops‐ohjaaja, oph, opintosihteeri (tdk) Perusohjaus Henkilökohtainen ohjaus, opintohallinnon ohjeet,…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…ja yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana. Opiskelijalla on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Hän kykenee erilaisten ohjausympäristöjen analysointiin, ohjaustyön suunnitteluun ja…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

OHJAUS ……………………………………………… 13 3.2 HUMANISTISEN OSASTON ANTAMA NEUVONTA JA OHJAUS …………………………………………. 14 3.3 HOPS JA SEN LAATIMINEN ………………………………………………………………………………… 15 3.4 TIEDONLÄHTEET …………………………………………………………………………………………….. 16 4 OPINTO-OIKEUDET ……………………………………………………………………………………………. 17 4.1 SUORITETTAVAT TUTKINNOT…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

……………………………………………………………………………………………………… 6 1.3 Tiedekunnan tarjoama koulutus …………………………………………………………………………. 6 1.4 Opintojen ohjaus ………………………………………………………………………………………………… 9 1.5 Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus ……………………………………………………………… 11 2 Kieli- ja viestintäopinnot …………………………………………………………….. 12 2.1 Koulusivistyskielen määritteleminen ……………………………………………………………….. 12…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…13 3.1 Opintopalveluiden antama ohjaus ja neuvonta ……………………………………………. 13 3.2 Tiedekunnan ja osaston antama neuvonta ja ohjaus …………………………………….. 14 3.3 HOPS ja sen laatiminen ………………………………………………………………………………. 16 3.4 Tiedonlähteet ……………………………………………………………………………………………… 16…