Hakutulokset: ohjaus

Opintojohtosääntö [sivu]

…ylempää korkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan ohjaus Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa. Tiedekuntaneuvosto päättää opintojen ohjauksen periaatteista, jotka sisältävät opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet sekä ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta,… Continue Reading Opintojohtosääntö

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…5. HUOM! Ulkomailla suoritetuista opinnoista haetaan hyväksiluku omasta tiedekunnasta normaalin aiempien opintojen hyväksilukumenettelyn kautta (ohjeet: KAMU ->hakusana AHOT). 2110001 Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja (humanistinen osasto) 2235992 Opintoja ulkomaisessa yliopistossa (ohjaus)… Continue Reading Sivuaineopiskelu UEFissa

Uraohjaus ja neuvonta [sivu]

…asettamiseen. Uraohjausta voit saada henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa tai osallistumalla uraohjausryhmään. Henkilökohtainen ohjauskeskustelu on opiskelijan ja uraohjaajan välinen luottamuksellinen keskustelu, jonka aikana voit opiskelijana/ vastavalmistuneena pohtia mieltäsi askarruttavia tulevaisuuteesi, opiskeluvalintoihin tai työelämään… Continue Reading Uraohjaus ja neuvonta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [sivu]

…vaihtoehtoiset suoritus- ja arviointitavat: Kuulustelut/arviointi: etätentit, sähköisessä tenttijärjestelmässä olevat tentit, kirjakuulustelut, esseet, oppimispäiväkirjat, portfoliot Opetus: lähiopetus, etäopetus, verkkokurssi, monimuotokoulutus Ohjaus: lähi- ja etäohjaus, ryhmä- ja yksilöohjaus, vertaistuutorointi Toisena tärkeänä tavoitteena… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021