Search Results: opintojen-aloittaminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…opiskeluhyvinvointiin liittyvää tietoa. Suunnitelma opintojen ohjauksesta Ohjaus- ja neuvontatyön tueksi joka tiedekunnalla tulee olla opintojen ohjauksen periaatteet ja tutkinto-ohjelmilla suunnitelma ohjauksen järjestämisestä. Tiedekunnat järjestävät opetuksen ja opintojen ohjauksen siten, että… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…että opiskelija tutustuu tutkinnon tavoitteisiin ja sisältöihin, sivuaineopintojen tarjontaan, kansainvälistymismahdollisuuksiin, ura- ja työllistymismahdollisuuksiin sekä yliopiston ja yliopiston yhteistyökumppaneiden palveluihin. Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus Opintojen ohjaus ja opiskeluhyvinvointi Opiskelijan tulee saada… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…lukukaudessa (http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen). Opintojen suoritusjärjestys Kauppatieteiden kandidaatin opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritellyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy henkilökohtai- sessa opintosuunnitelmassa. Myös… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…saa suunnitte- lijalta. Kemian opintojen arvostelu. Kemian luentokurssit, lopputentti ja tutkielmat arvostellaan asteikolla 0-5. Perus- ja ai- neopintojen sekä syventävien opintojen kokonaisuudet määräytyvät opintopisteillä pai- notetuista keskiarvoista. Opintokokonaisuuksiin vaadittavien opintojenContinue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019